Zprávy od andělů

Poselství - Drazí, nezoufejte !

8. prosince 2015 v 15:27

Drazí, nezoufejte!

Mnozí z vás propadají beznaději, když vidí, co se kolem nich a ve světě děje.
Někteří procházejí zdravotními problémy a ptají se, co dělají špatně. Jiní nechápou, jak je možné, že se odehrává tolik krutosti ve světě.
Jak je možné, že se právě teď válčí, když jste překročili milník 2012?
Propadáte zoufalství, chcete se vším praštit a dát od toho ruce pryč. Někteří z vás jsou třeba jen trochu mimo rovnováhu a přesto ztrácejí schopnost léčit a channelovat.
Přestáváte věřit, padáte na kolena a pláčete.

Drazí, já vím, čím procházíte, protože od vás nejsem oddělen.
Jsem stále s vámi, jsem vaší součástí v každém okamžiku vašich životů.

Pokud jste nemocní, přestože následujete svou intuici a posloucháte své tělo, pak nic neděláte špatně. Jednoduše procházíte rekalibrací.
Nepřestávejte věřit.
Místo slz a zoufání řekněte jednoduše: "Díky Bože za to, čím procházím, protože vím, že to je součást tohoto procesu."

Pokud se kolem vás dějí hrozné věci - a zejména pokud se nacházíte v oblastech, kde se právě teď válčí - nebojte se.

Když propadáte strachu a zoufalství, krmíte a podporujete tím druhou stranu.

Je to souboj skutečných mistrů z obou stran.
Šampionát, který bude opravdu velmi těžký a možná bude vypadat beznadějně, ale vy jej vyhrajete.

Věřte tomu. Nejste sami, jsme s vámi. Vyhrajete. Jen nepropadejte beznaději a zoufalství.

Nesoustřeďte se na krutost a praktiky druhé strany. Nevěnujte jim svou energii neustálým šířením a přemýšlením o jejich záměrech.

Stůjte pevně, věřte, nepolevujte. Zaměřujte se na svou sílu, své světlo.
Bojujte svou láskou, laskavostí a všemi novými nástroji. Čím silnější a odhodlanější budete, tím lépe (a rychleji) vše dopadne.

A když je vám zle a máte chuť to vzdát, vzpomeňte si na mne a prostě jen řekněte: "Díky Bože..."
Ptáte se, zda je to vážně nutné. "Bože, vážně to tak musí být?" A odpověď zní: ANO. Ale nezoufejte, jsme s vámi. Stále. Nezavírejte ty dveře mezi námi...


Kryon, L.C., 23.08.2014 Portland (volně přeložila Marie Kuchařová po poslechu nahrávky)


.
.
.
.

Mistr Saint-Germain: Na obzoru již existuje nový úsvit!!! Žádáme, abyste neochabovali v udržování vašeho vlastního Světla

6. prosince 2015 v 18:16


Mistr Saint-Germain - SPOLEČNĚ NYNÍ RÝSUJEME NEPŘEKROČITELNOU HRANICI
Poselství Mistra Saint-Germaina přijala Marlene Swetlishoff
20. listopadu až 11. prosince 2015

Milovaní lidé tohoto světa,

v tuto dobu existuje mnoho změn, které se dějí. I když se může zdát jakoby byl svět téměř převzat chaosem a jeho silami, vězte, že věci nejsou takové, jak vypadají, poněvadž na obzoru již existuje nový úsvit. Žádáme, abyste neochabovali v udržování vašeho vlastního Světla a v invokaci Světla pro svět, ve kterém žijete vy i všichni jeho obyvatelé. Jak víte, spolupracujeme s vámi energetickými způsoby, a tak společně nyní zaujměme pozici a narýsujme nepřekročitelnou hranici.


Při modlitbách a prosbách o pomoc si vizualizujte Zemi jak se koupe ve Fialovém Světle, fialovém Světle transmutace (proměny).
Udržujte tento obraz tak dlouho, jak jen jste schopni pokaždé při vašich modlitbách a prosbách.


Legie Světla, které se mnou spolupracují již prostoupily s touto energií atmosféru Země a obrovsky pomůže, když každý z vás po dobu vizualizace tuto (světelnou) energii ukotví do krystalické mřížky Země. Fialové Světlo tak začne působit zevnitř Země a ta bude vyzařovat toto Světlo ve stále vzrůstajících soustředných kruzích až dosáhne povrchu vaší planety a prostoupí atmosférou.


Já, St. Germain, budu Fialové Světlo vysílat a halit do něj celou planetu v každou celou hodinu vašeho časového pásma v 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 hodin každý den po tři týdny. Nechť si zvolíte jednou či vícekrát v těchto časech spojit se se mnou i s Legiemi Světla, které slouží této věci. Říše Nanebevzetých Mistrů se ke mně v tomto úsilí připojily a tak celý tým Nebes pracuje na proměně chaosu, který ukázal na Zemi svou tvář.


Spojte se s námi prosím, jako zakotvující dělníci Země, kteří se postavili za Zemi a všechny její obyvatele.
Společně odstraníme energie, které brání Zemi a lidstvu, aby zaujali právoplatné místo v Univerzu.


Na konci vašeho soustředění, ať už se s námi spojíte v jakýkoli čas,
přivolejte Světlo, lásku a energii Božské Matky, aby vstoupily do srdce každého člověka na planetě a zapálily v něm Božskou jiskru.


JÁ JSEM vděčen, že se této věci věnujete. Děkuji vám!
JÁ JSEM St. Germain2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
http://www.therainbowscribe.com/,

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
.
.
.
.
.
.

Andělé radí - jak zpomalit čas

27. srpna 2015 v 10:52
Drazí moji,
já, archanděl Uriel,
vám posílám návod jak zpomalit čas vašeho pozemského života.

Planeta Země prochází velkým vývojovým skokem,
který způsobuje zrychlení vašeho pozemského času.
Toto zrychlení je pro lidi zdrojem nepříjemných pocitů.
Lidé mají pocit, že nic nestíhají, že život ubíhá příliš rychle
a oni nemají čas užívat si krás života.

Lidé budou mít pocit, že čas ubíhá stále rychleji a to se může
stát zdrojem depresivních nálad.

Vy, lidé, však máte možnost vaše vnímání času změnit.

Je to velmi jednoduché: požádejte mne, archanděla Uriela,
abych změnil vaše vnímání času tak,
aby to bylo pro vaše nejvyšší dobro. To je vše.

Já vám, na základě vaší žádosti, pomohu.
Budete se cítit mnohem svobodnější a volnější.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.
.

Další články:
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volání bytostí Světla

25. srpna 2015 v 13:25My, světelné bytosti, voláme vás, příslušníci lidské rasy: probuďte se.
Jsme vaši pomocníci.
Jsme, spolu s vašimi anděly, vaši průvodci a ochránci.
Prosíme vás, abyste se na nás obraceli se svými problémy a starostmi.

Jsme zde proto, abychom vám ulevili ve vašich těžkostech.
Jsme zde proto, abychom ochránili lidskou rasu před zotročením.
Prohlédněte závoj iluzí hmoty a omezenosti hmotou.

Nejste omezeni ničím. Můžete všechno, čemu věříte.

Věřte tomu, že můžete být svobodní a svobodnými se stanete.
Věřte tomu, že jste otroky peněz a stanete se otroky peněz....

Jste pod velkým tlakem, který na vás vyvíjí bytosti temna, které vás chtějí ovládat.

Volejte co nejčastěji anděly a nás, bytosti Světla a my přijdeme okamžitě
a rozpustíme temnotu ve vaší blízkosti.

Jsme zde proto, aby temnota nemohla zničit planetu Zemi.

Planeta Země nás zavolala, abychom jí pomohli,
ale my můžeme zachránit i vás, lidi na planetě Zemi - jenom musíme počkat,
až nás také zavoláte.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz
včetně celé této poznámky.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rady bohyně Lakšmí

13. ledna 2015 v 22:54


Já, bohyně hojnosti Lakšmí, radím všem, kteří chcete přijímat hojnost,
abyste si o svou hojnost požádali.

Vaše hojnost vám patří.

Hojností je myšleno množství všeho, čeho si žádáte.
Můžete žádat o hojnost lásky, štěstí, spokojenosti, nadšení ..
Můžete žádat o hojnost požehnání ve všech oblastech vašeho života.
Můžete žádat o hojnost peněz a bohatství všeho druhu.

Já, bohyně Lakšmí, vám radím, abyste pečlivě zvažovali svá přání.
Žádejte hojnost všeho, po čem vaše srdce lační, ale dobře zvažte,
zda jsou vaše přání v souladu s vašimi možnostmi.

Simona M.: Co to znamená?

Bohyně Lakšmí: Pokud si např. budeš přát hojnost zákazníků, ale nebudeš mít možnost uspokojit jejich poptávku, způsobíš si újmu - stres.
Pokud si budeš přát velké množství peněz, ale nezvládneš s nimi hospodařit, můžeš si způsobit stres a strach.

Přejte si jenom to, co opravdu chcete a co opravdu zvládnete, když to dostanete.

Já, bohyně Lakšmí žehnám všem lidem dobré vůle, kteří mě žádají o štěstí pro druhé.
Všichni, kteří žádají štěstí a prosperitu pro druhé, budou odměněni stonásobně.

Přejte si štěstí navzájem a zvítězíte nad chudobou.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.

LÉČENÍ S BOHYNÍ LAKŠMÍ
.

Světlo a Láska jsou pro všechny

4. ledna 2015 v 20:14Drazí moji,
já, Bůh Stvořitel,
žádám všechny lidi dobré vůle, aby požádali o požehnání pro sebe a své blízké.
Toto požehnání přinese ochranu jednotlivcům i celým rodinám.

Požádejte o napojení na proud Světla a Lásky, který prochází aurou planety Země.
Toto napojení vám přinese mnoho štěstí do vašich životů.

Proud Světla a Lásky je nová vesmírná síla,
která prochází tímto vesmírem a mění kvalitu života na planetě Zemi.
Tato nová kvalita života se dotkne vás všech, bez ohledu na to, zda tomu věříte
nebo ne.

Mnozí z vás jste poslové Světla a ti by měli být na tento proud napojeni co nejdříve.
Proud Světla a Lásky je velmi silný a nepřipravené jedince zasáhne velmi silně.

Na náraz tohoto proudu se můžete připravit tím, že budete postupně zvyšovat vibrace svého těla tím, že budete vědomě přijímat myšlenky lásky a odpuštění.

Začněte odstraňovat svoje myšlenky zloby, zášti a nenávisti vůči ostatním i vůči sobě.
Začněte milovat sami sebe, svoje blízké i ostatní lidi kolem vás.

Tímto jednoduchým způsobem se nejlépe připravíte na příchod nových energií na planetu Zemi.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.
.
.
.
.

Hvězdy přejí vašim touhám

22. října 2014 v 17:42

Vážení a milí,
následujících několik dní vám bude vesmír posílat mnoho pozitivních energií, které pomohou splnit vaše přání a touhy.

Vesmírná tělesa jsou připravena pomáhat vám realizovat vaše sny.
Zvláštní uskupení těles ve vesmíru příznivě ovlivňuje přání a touhy všeho druhu.

V těchto dnech (do 1. 11. 2014 včetně) se věnujte realizaci svých tužeb.
Dělejte kroky k uskutečnění vašich plánů a budete úspěšní,
pokud vaše plány souzní s vaším posláním.

Vaše přání se naplní pozitivní silou, která je pomůže realizovat.
Plánujte, přejte si, oslovujte své anděly a žádejte je o pomoc.

Nebesa vám nyní pomáhají znásobenou silou.

Přejte si lásku, mír a požehnání pro planetu Zemi.
Věnujte čas a energii léčení planety a ona se vám odvděčí.
Posílejte planetě myšlenky, které vyjadřují lásku a vděčnost - tak málo stačí pro to, abyste Zemi pomohli.

Posílejte myšlenky lásky a vděčnosti bytostem,
které pečují o světovou finanční prosperitu.
Tím je velmi posílíte, dodáte jim energii a ony budou lépe vzdorovat silám zla.

Vy, lidé, máte velkou sílu, o které nemáte tušení - je to síla slova
a síla myšlenky.
Užívejte tuto moc s rozmyslem.

Nebesa vám posílají požehnání.

.......................

Pomáhejte šířit pozitivní zprávy. Sdílejte.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková

Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky..
.
.
.
.
.
.

Andělé o stresu

30. září 2014 v 16:01

Andělé - o stresu:

Stres je zbraní Temnoty proti lidem na této planetě.
Temnota seslala bytosti Stresu na Zemi, aby ubíjely lidstvo.
Tyto bytosti působí jako neviditelní upíři, kteří vysávají životní sílu z lidí.
Temnota se prostřednictvím těchto bytostí živí energií lidí.

Lidé, kteří se poddají stresu, jsou stahováni do nižších vibrací a jejich čakry se zablokují a nemohou přijímat dostatek vyživující vesmírné energie. Tento stav je velmi nepříznivý pro energii a zdraví postiženého člověka.

Někteří lidé jsou stresem sužováni trvale, takže ani nevnímají, že jsou takto postiženi a zablokování dostatečného příjmu vesmírné energie považují za normání stav.

Braňte se stresu. Nedopusťte, aby vás oslaboval.
Najděte pro sebe přijatelnou možnost odreagování se a uvolnění.

Žádejte své anděly o pomoc.
Andělé z vás mohou sejnou břímě, které vás tíží.
Stačí jenom požádat a věřit.

Můžete použít následující modlitbu:

Já jsem, já jsem, já jsem.
Žádám své anděly o pomoc.
Stůjte při mně a sejměte ze mě moje břímě.
Dejte mi pocítit lásku, klid a víru, že jsem pod ochranou Stvořitele.
Děkuji.

Žádejte své anděly, aby vám dali pocítit lásku k životu a víru ve spravedlivý řád světa.

Až se zbavíte stresu a uvolníte svá energetická centra, bude vámi procházet Boží Světlo a Boží Láska, což jsou velmi silné vesmírné energie, které zvýší vaše vibrace a pomohou vám najít klid a mír.

Láska a Světlo, které procházejí aurou lidí, jsou přes tyto osoby dále vyzařovány do okolního prostoru a léčí všechny lidi v okolí těchto osob.

My, andělé, jsme tu pro vás.
Jsme tu pro každého, kdo nás požádá o pomoc.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.
.

Archanděl Michael - českému národu II.

2. září 2014 v 15:27


Český národ je povolán k velkým skutkům.
Český národ se stane slavným.
Synové a dcery českého národa povstanou v boji proti Temnotě.

Simona M.: Proč zrovna český národ?
Archanděl Michael: Český národ je předurčen pro velké skutky, protože v minulosti se osvědčil jako národ hrdinů.

V historii českého národa bylo mnoho odvážných lidí, kteří nezištně pomáhali národu a přinášeli vlastní oběti pro blaho ostatních.

Tito hrdinové, často neznámí, ale velmi stateční, jsou ve velkém množství inkarnování zpět v českém národu.

V českém národu je nyní inkarnováno mnoho nanebevzatých mistrů (= bytosti z nejvyšších duchovních úrovní = vysvětlení od arch. Michaela), kteří se podílejí na celkovém vzestupu českého národa.

Český národ je vystaven velkému tlaku ze strany Temnoty.
Nejsilnější zbraní Temnoty proti českému národu je ZÁVIST.
Temnota vysílá jedovaté šípy závisti po všech lidech tohoto národa.

Braňte se proti těmto útokům láskou.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.


.
.
.
.
.
.
.

Archanděl Michael - českému národu I.

1. září 2014 v 15:37


Já jsem archanděl Michael a pověřuji všechny, kteří budou číst tyto řádky, aby šířili mou zprávu:

Jste příslušníci vyvoleného národa a je třeba, abyste začali chápat význam, který má český národ v dějinách planety Země.
Staňte se pány svého osudu,
přestaňte ohýbat hřbet před násilníky, kteří Vám vyhrožují.
Staňte se seběvědomými lidmi, kteří věří sobě a svým vizím.

Jste předurčeni k úspěchu.

V českém národě je inkarnováno velmi mnoho bytostí, které pocházejí z jiných světů a jsou zde proto, aby pozvedli vědomí Čechů ke svobodě, k víře v pravdu
a k víře v sebe.

Tyto bytosti odjinud - žijí v tělech obyčejných lidí a většina z nich netuší, kdo jsou.
Bytosti z jiných částí našeho vesmíru přicházejí na planetu Zemi s úkolem poznat lidi a pomoci jim najít cestu k osvícení.

Já, archanděl Michael žehnám českému národu a žehnám každému z vás, kdo hledáte svou podstatu.


Simona M.: Co máme pochopit?
Archanděl Michael: Češi mají pochopit, že svoboda je jejich právo.
Češi mají pochopit, že mají právo poznat pravdu o vesmírných zákonitostech.
Víra v sebe znamená, že Češi se mají naučit věřit svým schopnostem.

Simona M.: Co znamená osvícení?
Archanděl Michael: Osvícení znamená - pochopení vesmírných zákonitostí.
Hlavní vesmírnou zákonitostí je bezpodmínečná láska a odpuštění.

Simona M.: Co je podstata?
Archanděl Michael: Ten, kdo hledá svou podstatu - hledá odkud přišel, kdo je
a kam směřuje.

Simona M.: Co znamená, že nám žehnáš?
Archanděl Michael: Posílám zářivé Světlo českému národu, aby našel sám sebe a svou podstatu.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.


.
.
.
.
.
.
 
 

Reklama