Povídání o andělech

Jak mluvit s andělem? Funguje vám to?

21. listopadu 2016 v 15:59

Natočila jsem video s názvem: Jak mluvit s andělem
(kliknutím na název, video zobrazíte)

a nyní mi často chodí dotazy na toto téma.
Lidé se mne ptají, co mají dělat, že jim komunikace s anděly nefunguje.

Zde je má odpověď:
Každému z vás komunikace s anděly funguje, jenom si to neuvědomujete.
Každý z Vás může v každém okamžiku svého života komunikovat s anděly
a andělé vás slyší, kdykoliv na ně jen pomyslíte.

Andělé s vámi komunikují, vždy vám odpovídají na všechno, na co se jich
zeptáte. Jenom jim musíte popřát sluchu, to znamená, že se musíte snažit
je vnímat.
Nemějte žádná očekávání, nenuťte anděly, aby vám odpovídali
nějakým konkrétním způsobem. Jenom vnímejte to, co vám přijde jako
odpověď.

Mně se andělé často ohlašují peříčky, ale to neznamená, že tímto způsobem
musí komunikovat i s vámi. Vám se ohlásí třeba jako pocit klidu a míru, který
vy třeba přehlédnete, protože hledáte peříčka.

Podívejte se na mé video ještě jednou, říkám tam, že mi andělé odpovídají i tak,
že odpověď uslyším z televize, přečtu si ji v knize ... atd... určitě tímto způsobem
odpovídají i vám.

Anděly můžete cítit, pokud si je představíte.
Věřte svojí představě, věřte svojí vizi.
Anděly můžete vidět svým vnitřním zrakem.

Každý z Vás si může vytvořit svou vlastní komunikaci s anděly. Jenom vnímejte
svoje pocity, když na anděly myslíte a věřte tomu, co cítíte.

Andělé s Vámi mluví i pomocí telepatie. Vnímáte jejich informace jako myšlenky
ve své hlavě, ale mnozí z vás tomu nevěří a domnívají se, že to pracuje jejich
vlastní fantazie. Pokud se na něco zeptáte andělů, tak první myšlenka, která vás
pak napadne, bývá telepatická odpověď andělů.

Mnozí z vás nevěří sami sobě, nevěří svým pocitům a více věří ostatním.

Každý z vás je napojen na Vesmír, každý z vás dostává odpovědi.

Věřte své intuici, věřte svým niterným pocitům - to jsou ty správné informace.


Zájemci, kteří se chtějí s anděly sblížit, mohou využít
mimořádnou příležitost:

pořádám léčivou meditaci a zasvěcení.

Bude se konat: ve čtvrtek 8. 12. 2016 od 20.00 hod.
a jmenuje se:

(kliknutím na název článku se dozvíte víc)
.
.
.
.
.

Strážní andělé existují

4. ledna 2015 v 20:04I v této chvíli, kdy sedíte a čtete tyto řádky - a nesejde na tom, jestli tomu věříte nebo ne - máte vedle sebe anděla.
Je to váš strážný anděl, který vás nikdy neopouští. ….

Před Bohem a anděly jsme si všichni rovni,
všichni si zasloužíme ochranu,
všichni máme nárok na péči a lásku, a nezáleží na tom, co dobrého nebo zlého si o nás ostatní myslí….

Strážný anděl hlídá vaše tělo i vaši duši.
Byl vám přidělen ještě dříve, než jste byli počati, a když jste potom rostli v matčině lůně, byl tam s vámi a v každém okamžiku vás chránil.

Chránil vás, když jste se narodili a rostli a neopouští vás ani na okamžik….
A když umřete, i tehdy je vám strážný anděl po boku, aby vám pomohl přejít do jiného světa.


Zdroj: úryvek z knihy "Andělé v mých vlasech" od Lorny Byrne

.
.
.
.

. .

Andělé chodí vedle nás

1. ledna 2015 v 19:19Bůh si přeje, abychom byli šťastní a radovali se ze života,
a proto nám poslal anděly na pomoc.

Máme kolem sebe tolik duchovních pomocníků, kteří čekají na náš pokyn, a někteří z nás o tu pomoc také požádají, ale víc je takových, kteří to neudělají.

Andělé chodí vedle nás a říkají nám, že jsou tady, ale my je neslyšíme, protože slyšet nechceme.

Jsme přesvědčeni, že všechno dokážeme sami.

Zapomněli jsme, že máme duši, a uvěřili jsme, že jsme jen maso a kosti.
Věříme, že nic jiného už neexistuje - žádný posmrtný život, žádný Bůh, žádní andělé.
Není divu, že se z nás stali materialisté a egocentrici.

Lidské bytosti jsou mnohem víc než pouhé tělo, a jakmile si toto uvědomí, jakmile uvěří, že mají duši, obnoví se i jejich spojení s anděly.


Zdroj: úryvek z knihy "Andělé v mých vlasech" od Lorny Byrne

.
.
.
.
..
.
 
 

Reklama