Numerologie - číselné kódy

Číslo domu

20. srpna 2015 v 13:22

Číslo domu = číslo popisné - působí velmi výrazně na celý dům i jeho obyvatele.
Ovlivňuje vztahy v domě, vztahy se sousedy i práci obyvatel domu.

Domu je přiřazeno číslo, dům ho přijme a celý dům začne vibrovat v duchu daného čísla.
Tyto vibrace se přenášejí na obyvatele, jejich vztahy i práci.

Vibrace domu ovlivňují velmi výrazně každého obyvatele i každého návštěvníka domu.
Každý, kdo do domu vstoupí, je vystaven působení těchto vibrací.
Čím déle se zdržuje v tomto domě, tím je působení silnější.

Já mohu zjistit, jaké vibrace vysílá popisné číslo Vašeho domu a jak na Vás působí.

Pokud zjistím špatné nebo škodlivé vibrace, mohu tyto vibrace popisného čísla
upravit tak, aby vám prospívaly a aby vám přinášely užitek.

Číslo domu, kde bydlíte nebo pracujete, je vám dáno vaším vyšším vedením tak,
aby odpovídalo vašemu učebnímu plánu. Tím, že změníme působní tohoto čísla,
změníme i váš život tak, aby stále probíhal podle vašeho učebního plánu,
ale aby byl šťastnější a spokojenější.

Změnu vibrací čísel můžeme provádět jen a pouze se svolením Stvořitele
a to tak, aby změny byly prospěšné pro všechny zúčastněné.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IČO, DIČ

20. srpna 2015 v 13:08

IČO přináší velmi výraznou energii, která ovlivňuje celé podníkání
od začátku až do konce.

Tato vibrace velkou měrou určuje, jak bude podnikatel nebo podnik úspěšný.
Určuje, jak bude podnikání prospěšné pro podnikatele.

IČO je firmě nebo podnikateli přiděleno a okamžitě začíná vibrovat
a ovlivňovat všechny oblasti podnikání, kde se IČO používá.

DIČ působí podobně jako IČO - ovlivňuje všechny oblasti, kde je napsáno.

IČO a DIČ mohou velmi výrazně pomoci nebo uškodit podnikání.
Jejich vibrace je možné upravit tak, aby pomáhaly podnikání..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Číslo bankovního účtu

20. srpna 2015 v 12:48

Číslo bankovního účtu ovlivňuje stav konta - má vliv
na přelévání peněz na účet a z účtu.

Ovlivňuje záležitosti, ve kterých se uvádí číslo účtu.

Pokud vystavujete faktury a na fakturu napíšete číslo Vašeho účtu,
tak toto číslo vysílá vibrace do Vašich účetních záležitostí a tam pomáhá nebo škodí.

Pokud uvádíte č. účtu na svých webových stránkách nebo např.
na informačních letácích nebo v ceníku, tak umožňujete tomuto číslu,
aby vysílalo vibrace do vašich záležitostí, které souvisejí s placením
za Vaše služby nebo zboží.

Když vy platíte ze svého účtu, tak číslo ovlivňuje záležitosti, za které platíte
a může ovlivnit to, abyste za své peníze dostali to, co očekáváte.

Číslo bankovního účtu ovlivňuje tok vašich financí.
Pokud číslo účtu nepracuje pro váš prospěch,
můžeme upravit jeho vibrace tak, aby vám pomáhaly..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Číslo telefonu

20. srpna 2015 v 12:15
Vaše telefonní číslo vysílá vibrace, které ovlivňují váš život,
vztahy nebo práci.
Čím více používáte telefon, tím více je telefonním číslem ovlivňován váš život.

Telefonní číslo je vibrace, která se vznáší kolem telefonního přístroje
a aktivuje se jeho vytáčením.
Jakmile vám někdo zavolá, tak telefon. číslo vyšle vibrace a začne
ovlivňovat záležitosti, které v telefonu řešíte.

Pokud zjistím, že Vám Vaše číslo škodí, mohu špatné vibrace napravit
a zajistit, aby vám telefon. číslo pomáhalo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

SPZ vozidla

18. srpna 2015 v 15:37
Státní poznávací značka vozidla

SPZ obklopuje vozidlo vibracemi, které ovlivňují všechny záležitosti spojené
s provozem vozidla.

SPZ ovlivňuje - jak je auto bezpečné.
Na bezpečnost vozidla má vliv mnoho věcí.
SPZ ovlivňuje bezpečnost vozidla z 20% !

Ovlivňuje - jak dobře dojede auto k cíli … klientka, která měla SPZ, která výborně
pomáhala dojet k cíli mi popisovala situaci - měla jsem naplánovanou trasu,
kudy pojedu, ale "nějak" se mi stalo, že jsem zapomněla včas odbočit z dálnice.
Musela jsem tedy odbočit na dalším exitu .. a zjistila jsem, že to byla mnohem lepší
a rychlejší cesta než ta, kterou jsem si naplánovala původně.

Ovlivňuje - jak bude auto spolehlivé .

Pokud SPZ vozidla vysílá nevhodné vibrace,
je možné je upravit tak, aby vozidlo lépe sloužilo.
.........................

Informace o číselných kódech a jejich úpravách mi byly předány
mými duchovními průvodci a učiteli.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Průkazy, doklady

18. srpna 2015 v 15:15
Občanský průkaz, pas, řidičský průkaz a další

Čísla průkazů ovlivňují všechny záležitosti, kde se průkazem prokazujeme.
Číslo začne působit v okamžiku, kdy průkaz použijeme nebo napíšeme jeho číslo
do důležitých dokumentů, žádostí apod.
Číslo průkazu vibruje a vyvolává situace podle svých vibrací.

Např.:
Vibrace průkazu může pomoci při hledání průkazu, pokud se nám ztratí nebo je odcizen.
Může dokonce zabránit ztrátě nebo odcizení.
Může příznivě ovlivňovat osoby, které vyřizují záležitosti s našimi průkazy
a my můžeme získat jakousi "protekci" u těchto osob.
Díky správným vibracím může být naše záležitost kladně vyřízena.

Vibrace číselných kódů na průkazech mohu upravit tak, aby pomáhaly..
.
.
.
.
.
.

Rodné číslo

18. srpna 2015 v 14:53
Rodné číslo provází každého už od narození.
Má velký vliv na všechny záležitosti člověka, které se vyřizují podle rodného čísla.
Je to vyřizování různých záležitostí na úřadech, soudní jednání,
přijímací řízení na školy, přijímání do pracovního procesu, posuzování žádostí atd.

Rodné číslo má vliv i na záležitosti, které souvisejí se zdravotnictvím všude tam,
kde se uvádí rodné číslo - návštěva lékaře, odborná vyšetření, hospitalizace
v nemocnici atd.

Při narození je každému člověku přiděleno rodné číslo, které začne ovlivňovat
všechny záležitosti, ve kterých je uváděno.

Mohu zjistit, jakou kvalitu mají vibrace vašeho rodného čísla a zda vám pomáhají
nebo škodí.
V případě, že rodné číslo vám nepomáhá, mohu upravit jeho vibrace tak,
aby se stalo vaším pomocníkem a usnadňovalo vám život.

Ovlivňování kódů života je proces,
který musí být schválen vyšším vedením klienta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

Kódy vašeho života

18. srpna 2015 v 14:42
Kolem nás je velmi mnoho energií, které nás ovlivňují.
Mnohé tyto energie jsou skryté v tajných kódech,
které na nás působí a ovlivňují naše životy.

Já jsem dostala povolení některé tyto kódy rozklíčovat
a změnit jejich působení na životy lidí.

Některé kódy jsou škodlivé a působí lidem problémy.
Je možné je ovlivnit tak, aby člověku pomáhaly.

Mluvíme zde o číselných kódech, které provázejí člověka po mnoho let,
některé dokonce celý život.
Je to např. rodné číslo, telefonní číslo, číslo bankovního účtu,
SPZ vozidla a další.

Ovlivňování těchto kódů života je proces,
který musí být schválen vyšším vedením klienta.

Pročišťování kódů slouží k tomu, aby se člověku žilo lépe.

.....................

Informace o číselných kódech a jejich úpravách mi byly předány mými duchovními průvodci a učiteli.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.


.
.
 
 

Reklama