Články

Co je dualita - článek

3. března 2014 v 2:24
Žijeme v duálním světě, světě, ve kterém existuje ke všemu protiklad:
den a noc, dobré a zlé. Nebe a Země, světlé a tmavé, uvnitř a vně, muž a žena,
chudý a bohatý, hrubohmotný a jemněhmotný.

Tyto póly však nejsou dva stavy, mezi kterými přeskakujeme sem a tam.
Neexistuje jenom černé nebo bílé, dobré nebo zlé. Mezi póly je přechod.
Za úsvitu se noc mění v den. …

… Jednota je stav, který na Zemi neznáme.
Přestože se to pokoušíme vysvětlit, zůstává nepopsatelným mystériem, které rozum
nedokáže uchopit. Rozum, který je sám o sobě polární, který se vyznačuje pravou
a levou polovinou mozku, je zvyklý uvažovat v polárních pojmech.

Jednota má mnoho jmen: Tao, Bůh, prázdnota, světlo, kosmické vědomí.
My lidé můžeme tento stav na chvíli zakusit: v meditacích, na seminářích, v přírodě …
V těchto chvílích je přerušen pocit oddělení. Je těžké toto popisovat, protože
naše slova pocházejí z duality….

Co se děje, když se dva póly sloučí? Zmizí? Ne, póly se vyrovnají, vrací se zpátky
do nic, do prázdnoty.
Nyní tato prázdnota není prázdná v protikladu k plná.

Prázdnota je oblast ještě neprojeveného bytí, oblast všech možností.
Je to srovnatelné s prázdným čistým listem papíru.

Co na něm vidíme? Nic. A co bychom na něj mohli nakreslit, zaznamenat?
Všechno. V "nic", v "prázdnotě" je obsaženo vše.
Všechno je tady, ale ještě se to neoddělilo, ještě to na sebe nevzalo formu,
ještě to není rozlišitelné.

Teprve když možnosti přijmou formu a vystoupí tak z jednoty do duality,
jsou pro člověka viditelné a může je zakusit. …


Autor: Petra Schneider a Gerhard K. Pieroth
Úryvek z knihy : Pomoc z duchovního světa

Rozhovor dvou miminek v břiše matky

21. února 2014 v 2:20


V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka . První se ptá toho druhého :

Jak zaplnit svůj život

15. února 2014 v 2:12

Vztah duše a těla - článek

6. února 2014 v 0:43
Úryvek z knihy : Pomoc z duchovního světa

My všichni jsem děti dvou světů a žijeme jednou více, podruhé méně v jednom z nich.
Oba světy jsou výrazem božského bytí, oba světy jsou vibrace.
Žádný není lepší nebo horší, i když se často cítíme být více přitahováni k jednomu
z nich a ten máme sklon přeceňovat.

I když jsou součásti našeho duchovního jemnohmotného bytí nesmrtelné,
zatímco tělo se na konci našeho pozemského života rozpadá, přesto je součástí celku.

Tělo je chrámem, ve kterém naše duše, naše nesmrtelná část může žít v dualitě.
A má svou vlastní moudrost.

Poměr mezi duší a tělem by se dal vysvětlit na příkladu jezdce a koně,
jezdce, který se bez koně nemůže pohybovat: duše je jezdec, který si vybírá koně,
aby dosáhl cíle nebo aby podnikl výlet. Udává směr.

Kůň mu umožňuje, aby se tam dostal. Čím lépe umí jezdec s koněm zacházet a ví,
jak ho řídit, tím příjemnější je jízda.
Kromě toho by měl znát a plnit potřeby koně jako jsou krmivo, voda a odpočinek,
aby mu kůň neonemocněl nebo se pod ním neskácel mrtvý.

Kůň je samostatná živá bytost, která má svou vlastní vůli a moudrost.
Slouží jezdci.
Jezdec může využít schopností koně jako například nalezení vody
nebo vnímání nebezpečí.

Když jezdec s koněm špatně zachází, stane se kůň vzdorovitým a zdráhá se
jezdce podporovat.

Čím více v souladu a láskyplnější je spojení koně a jezdce, tím snazší a příjemnější
je jízda a tím náročnější překážky dokážou spolu zdolat.

Jezdec a kůň mohou splynout v harmonickou jednotu, ve které má jezdec vedení.

Tělo umožňuje nesmrtelné duši zkušenosti, prostřednictvím kterých může růst
a rozvíjet se.
Slouží duchovnímu vývoji.
Čím více jsme s ním v souladu, udržujeme je, pečujeme o ně, vážíme si ho a milujeme,
nasloucháme jeho moudrosti a učíme se s ním zacházet, tím více podporuje
naši duchovní podstatu.

Duše může v těle zakusit zkušenost, jaké je to být člověkem, může překonat dualitu
a objevit, jak lze žít božské v pozemském. A tento proces trvá po celý život.

Vyšší vibrace a aspekty duše neustále proudí z jemnějších do stále více se zhušťujících
aurických těl, až nakonec dosáhnou fyzického těla."


Autor: Petra Schneider a Gerhard K. Pieroth
Úryvek z knihy : Pomoc z duchovního světa

Co učil už kdysi dávno Sokrates

23. ledna 2014 v 2:42

Dělejte to, co vám dělá dobře

28. listopadu 2013 v 2:39

Zabývejte se myšlenkami, které vám dělají dobře.
Dělejte věci, díky nimž se cítíte dobře.
Buďte s lidmi, se kterými se cítíte dobře.
Jezte věci, po kterých se cítí dobře vaše tělo.
Vydejte se směrem, který vám dělá dobře.

Louise L. Hay: Miluj svůj život
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz

Věřte si

21. listopadu 2013 v 2:29
Věřte si! Důvěřujte svým schopnostem!
Bez obyčejné víry ve své vlastní síly nemůžete ani dosáhnout úspěchu
ani být šťastnými.

Se zdravou sebedůvěrou však můžete uspět.

Pocit méněcennosti a neschopnosti vám brání v uskutečňování vašich přání,
ale sebedůvěra vede k úspěšnému realizování vlastních představ.

Autor: Norman Vincent Peale
Úryvek z knihy: Síla pozitního myšleni
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz


Proč mě lidi dohánějí k šílenství? - článek

7. října 2013 v 1:00
Robin S. Sharma:

"Jistě. Pokud tím, co se v určité životní fázi nejvíce potřebuješ naučit, je přijímání druhých
tak, jak jsou, možná si všimneš, že do tvého života jeden za druhým vstupují lidé, kteří tě
dohánějí k šílenství.

Nebo pokud se máš naučit vzdát kontroly, může se ti stát, že se neustále setkáváš s lidmi,
kteří se snaží mít všechno pod kontrolou.

Připomíná mi to slova, která kdysi dávno pronesl Buddha:
"Představ si, že všichni kromě tebe jsou osvícení. Všichni jsou tví učitelé a každý z nich dělá
přesně to, co potřebuješ k tomu, aby ses naučil trpělivosti, dokonalé moudrosti a
dokonalému soucitu." …
… "Jestliže … popíráš osobní odpovědnost za svou roli ve scénářích, které se ve tvém životě
odehrávají, pak se tyto typy lidí - dá se říci učitelů - budou ve tvém životě objevovat znovu
a znovu.
… dokud nepochopíš svou vlastní úlohu a svou vlastní příležitost k posunu skrytou v každém
z těchto setkání."

"Takže můžu začít růst a můj život se může zlepšit teprve tehdy, když přijmu skutečnou
odpovědnost v každé životní situaci. O to jde?"

"Přesně tak. Až poté - a to je na tom úžasné - se tento druh lidí a situací přestane
v tvém životě objevovat."...

"... Když tu lekci pochopíš, může se stát několik věcí. Tento typ lidí se prostě může
přestat objevovat tak často jako dřív, protože k tobě přišli jako učitelé a svůj úkol
splnili."

"Dobrá. Jaká je další možnost?"
"Chování těchto lidí se může zásadně změnit a zničehonic ti mohou připadat jako ty
nejlaskavější a nejláskyplnější bytosti, jaké jsi kdy potkal." …
"… Víš, lidé jsou v zásadě dobří. Když je zahrneš bezpodmínečnou láskou a porozuměním
místo útočení a obviňování, nemohou než reagovat vznešenějším a osvícenějším způsobem
než v minulosti. ..."


Autor: Robin S. Sharma
Úryvky z knihy : Mudrc, surfař a byznysmenka


Hymna života

26. září 2013 v 2:57
Život je šance - využij ji

Život je krása - obdivuj ji

Život je blaženost - užívej ji

Život je sen - uskutečni ho

Život je výzva - přijmi ji

Život je povinnost - naplň ji

Život je hra - hrej ji

Život je bohatství - ochraňuj ho

Život je láska - potěš se s ní

Život je záhada - pronikni ji

Život je slib - splň ho

Život je smutek - překonej ho

Život je hymna - zpívej ji

Život je boj - přijmi ho

Život je štěstí - zasluž si ho

Život je život - žij ho.

Matka Tereza

Náhoda neexistuje - článek

23. září 2013 v 3:00

"Tento svět je velice moudré místo a náš život se odvíjí podle řady přírodních zákonů,
které jsou prostě úžasné.

My lidé si myslíme, že našimi životy zmítají náhodné události a že druzí lidé se v nich objevují
a zase mizí zcela náhodně. Nic nemůže být dál od pravdy.

V našem světě neexistuje chaos, jen řád.

Náhoda neexistuje - to platí bez výjimky.
O našem životě nerozhoduje štěstí a smůla, ale inteligentní proces,
který nám má pomoci dostat ze sebe to nejlepší."


Úryvek z knihy Mudrc, surfař a byznysmenka
Autor: Robin S. Sharma
Na tomto blogu a na www.duchovni-svet.cz najdete informace o následujících tématech:

léčitelství, duchovní léčení, energetické léčení, léčení duše, andělské léčení, léčení na dálku,
léčení skrze vyšší Já, SRT, Reiki, Imara Reiki,
duchovní příčiny nemocí, co nám tělo říká, jak odstranit příčiny nemocí, léčení nemocí,
zdraví, jak si uchovat zdraví, sebeléčení, homeopatie,
meditace, léčebné meditace,
karma, karmická zátěž, čištění karmy, karmický partner,
osud, jaký je můj osud, osudové setkání, osudové události,
prokletí, rodové prokletí, prokletí rodiny, kletba, jak odstranit prokletí, jak odstranit kletbu,
minulé životy, jak poznat minulé životy, čištění minulých životů, reinkarnace, záhady reinkarnace, vzpomínky na minulé životy,
andělé, komunikace s anděly, jak poznat svého anděla,
přivtělené duše, duchové, energetické bytosti,
energetické čištění prostoru, duše zemřelých, co dělat - když v domě straší,

dotazy k tématům a terapiím: e-mail: duchovni-svet@seznam.cz.

Co za nás nikdo neudělá - článek

19. září 2013 v 10:57

Víte, co za nás nikdo neudělá?
Naši práci na sobě, naše sebepoznání, sebezdokonalování a nalezení úcty k sobě.

Jsem terapeutka, pomáhám lidem zjednodušit jejich život, zbavuji je mnoha zátěží,
pomáhám jim pochopit, co se s nimi děje. Pro klienty mohu udělat velmi mnoho,
ale jsou věci, které musí udělat každý sám.
Každý si musí prozkoumat své nitro a najít svou duši a pomoci své duši zbavit se
strachů, předsudků a obav.

Robin S. Sharma o tom píše:
"… Na tom, že člověk udělá chybu, není nic špatného - pouze tak jako lidé rosteme.
Musíme dělat chyby, protože chyby jsou semínka růstu.
Jen bychom neměli opakovat pořád ty samé.
Učiň z rány moudrost, neboli, jak jsi řekl, pouč se ze své minulosti.

Když tedy Grace se synem odešla, ponořil jsem se ještě hloub do sebe, na celé
roky jsem se uzavřel před světem a pustil se do sebepoznávání a vnitřního tázání.
Mou vášní se stala touha zjistit, kdo jsem a proč se můj život odvíjí tak, jak se odvíjí.
Ve světě, kde většina lidí žije mimo sebe, jsem žil v sobě. Ve světě, kde lidé prchají
před svými obavami, jsem jim já běžel vstříc. A to, co jsem ve svém nejhlubším nitru
spatřil, bylo neuvěřitelné."

"Prozradíte mi, co jste v sobě samém uviděl?" zeptal jsem se dychtivě a visel Calovi
na rtech.

"Na to si musíš přijít sám, synu," odvětil a tím rozjitřil mou palčivou zvědavost.
"Víš, svou vnitřní práci si musí udělat každý sám. Je to naše nejvyšší povinnost.
Zkoumat sám sebe a poznat své skutečné já a to, kým jsi, to je hlavním smyslem života.
Dozvědět se více o sobě, abys mohl být něčím více pro svět, to je ta nejvyšší meta.
Víš, dosáhnout opravdového úspěchu v životě vyžaduje práci na sobě a na svém nitru." ...

"Přišel jsem na to, že ty největší poklady, jaké člověk může objevit,
má každý ukryté ve svém srdci.
Těmi největšími životními dary jsou právě vnitřní dary,
které jsou zjeveny pouze těm, kdo mají odvahu nahlédnout
pod povrch svého života…"


Úryvek z knihy Mudrc, surfař a byznysmenka
Autor: Robin S. Sharma


Naše dny jsou spočítané - článek

8. září 2013 v 2:47

"Teprve když si hluboce a niterně uvědomíme skutečnost,
že náš život je krátký a naše dny spočítané,
dokážeme žít naplno a dát ze sebe všechno,
dokud jsme naživu.

Kdyby ti zbýval jen rok života, vsadím se,
že bys ho prožil úplně jinak, než jak žiješ teď. "

Robin S. Sharma
ww.jdu-za-svymi-sny.blog.cz

. . . . . . . . . .


Léčitelství - duchovní léčení - léčitel - aura - čakry - duše - numerologie - léčitel

Jak vnímat život - článek

8. září 2013 v 2:09

Díky zkušenostem a osobním lekcím, kterými jsem na své poutí prošel, jsem pochopil,
že mám-li nad svým životem převzít vedení, musím se také vzdát úporného lpění na své
současné realitě.

My všichni se musíme zbavit téhle závislosti - totiž představy, že předem víme, jak se má
náš život odvíjet. Ve skutečnosti totiž dospějeme ke svému nejvyššímu potenciálu (nebo
ten proces alespoň zahájíme) až v okamžiku, kdy se vzdáme oné kontroly, k níž se s tolika
obavami upínáme, a otevřeme se všem možnostem, které tento úchvatný vesmír nabízí.

Jde o čin plný pokory, neboť abychom se k němu odvážili, musíme se vzdát přesvědčení,
že víme, co je pro nás nejlepší. Abychom to dokázali, musíme si uvědomit, že to,
co považujeme za nezbytnou podmínku svého štěstí, možná ve skutečnosti
vůbec nepotřebujeme.

Říkám, že toto vzdání se kontroly je činem vycházejícím z pokory, protože skutečně vyžaduje,
bychom se odevzdali inteligenci světa, v němž žijeme, která je mnohem mocnější než my sami. ….

Hlavní je mít důvěru v to, že i když se náš život nevyvíjí podle našich pečlivě nalinkovaných
plánů, nakonec se vše v dobré obrátí. Důležité je také věřit ve vyšší úspěch, dalece
přesahující to, co jsme momentálně schopni vidět.


Autor: Robin S. Sharma
Úryvek z knihy: Mudrc, surfař a byznysmenka
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz. . . . . . .Léčitelství - duchovní léčení - léčitel - aura - čakry - duše - numerologie - léčitel


Nechci být ovce - článek

8. září 2013 v 1:49

Svítalo a pastýř zamířil s ovcemi k východu. - Ovce se nikdy nemusejí v ničem rozhodovat,
- pomyslel si. - Asi proto se mě pořád drží. - Jediné, co potřebují, je potrava a voda.

… a i když si ovce za svůj krátký život nepřečtou jedinou knížku a nebudou rozumět jazyku
lidí, kteří si na vsi povídají, co je nového. Spokojí se s potravou a vodou. Za to mu štědře
poskytnou vlnu, svou společnost a - někdy také svoje maso.

Kdybych se najednou změnil k horšímu a rozhodl se jednu po druhé pozabíjet, všimly by si
toho teprve tehdy, až by ze stáda skoro nic nezbývalo, - napadlo ho.

- Věří mi a zapomněly věřit vlastním pudům. A to jen proto, že je vedu za potravou.

Úryvek z knihy: Alchymista
Autor: Paulo Coelho
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz

. . . . . . . . . . . ..


Léčitelství - duchovní léčení - léčitel - aura - čakry - duše - numerologie - léčitel
 
 

Reklama