Články

Síla požehnání

24. dubna 2020 v 15:53

Nyní nastává velký přerod celého známého vesmíru včetně Země, včetně tebe.
Tento přerod je nyní v režii všech účastníků tohoto děje.
.
Každý účastník přispívá k tomu, jak bude vypadat budoucí život.
.
Každý i ten nejmenší účastník děje je plnohodnotným účastníkem.
.
Je lhostejné, jak silný nebo velký se tento účastník cítí nebo jeví sám sobě nebo ostatním,
každý má jeden hlas
každý hlas má stejnou váhu.
.
Je lhostejné, zda se jevíte jako vůdci s velkou mocí nebo zda si myslíte, že jste obyčejní pěšáci ve hře ostatních.
.
Ve skutečnosti máte každý stejnou moc a stejný hlas v hlasování o budoucnosti vás všech.
.
Jak se máte zúčastnit tohoto hlasování o budoucnosti vás a vašich dětí ?
.
Tak, že přijmete svou zodpovědnost za dění kolem vás - i vy jste jeho účastníky.
.
Pokud se uchylujete jenom ke kritizování a zlobení se, že je všechno špatně, dáváte svůj hlas chaosu a bezpráví a odevzdáváte svůj hlas těm, které kritizujete nebo se jich bojíte.
.
Pokud pozvednete svůj hlas k modlitbě za svobodu, klid, souznění, radost, bezpečí, zdraví
nebo afirmaci
nebo žehnání … žehnám našemu zdraví,
žehnám naší svobodě,
žehnám přírodě,
žehnám Zemi ……….
❤️ TÍM SE ZÚČASTNÍTE TOHOTO VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ
A POMŮŽETE VYTVOŘIT TO, ZA CO SE MODLÍTE
NEBO ČEMU ŽEHNÁTE ❤️.
.
Pokud se nechcete zúčastnit tohoto hlasování,
chcete zůstat stranou, jako že se vás to netýká,
dáváte tím najevo také svůj postoj.
.
Říkáte tím: stanu se otrokem toho silnějšího, nevadí mi to…….
Opravdu vám nezáleží na podmínkách, ve kterých budete žít ???
.
O budoucnosti tohoto světa rozhodne i váš hlas.
Máte právo volby.
Rozhodujte se svědomitě.
Není vám umožněno stát stranou.
.
Z Akáši načetla:
Simona Matějíčková
www.matejickova.cz
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Váš život si tvoříte sami

24. dubna 2020 v 15:45

Představujte si to, po čem toužíte,
ne to, čeho se bojíte.
Čemu budete věnovat svou pozornost,
to si spolehlivě přitáhnete do svého života.
.
Představa: mám se dobře, jsem zdravá, mám úžasnou práci, mám dostatek peněz, mám hezké bydlení, mám lásku .... to je správná představa.
.
Ale pokud přemýšlíte o tom, co vám chybí, co je špatně, co se vám nedaří nebo čeho máte málo .... tím to posilujete.
.
Váš život si tvoříte sami.
.
Pokud si myslíte, že jste obětí okolností - stane se to tak, jak si to myslíte.
.
Každý z nás si volí pozici, ze které vnímá svůj život.
Pozice bezbranné oběti není ta nejvýhodnější.
.
Představujte si, jak jste silní, jak všechno krásně zvládáte.
Představujte si, jak jste vždy ve správnou chvíli na správném místě a jaké máte štěstí ve všem, co děláte,
jak potkáváte jenom samé úžasné lidi, kteří vás inspirují a přinášejí vám radost a klid.
.
Simona
www.matejickova.cz
.

.
.
.
.
.
.

.
..

Nové paradigma na Zemi

24. dubna 2020 v 15:41

Jakmile se lidé přestanou bát, začne se rychleji tvořit nové paradigma na této planetě a lidé se osvobodí.
.
Jejich strach podporuje a živí temnotu a ta pak vysává lidskou sílu a energii.
.
Svým strachem lidé odevzdávají svou sílu temnotě a dávají jí klíč k tomu, aby je mohla ovládat a vysávat.
.
Nyní nastává změna v celém tomto světě - převrací se kolo dějin Země a světlo, které bylo zatíženo temnotou, se postupně dostává nahoru.
.
Jsme svědky a zároveň účastníky přeměny současného světa a záleží jenom na nás - na každém z nás - jaké to uspořádání bude.
.
Jak můžete přiložit ruku k dílu?
Začněte každý milovat sám sebe,
odpusťte si,
odpusťte všem,
buďte milosrdní k sobě i k ostatním,
přestaňte se kritizovat,
přestaňte kritizovat ostatní,
najděte ve svém srdci lásku k ostatním lidem,
přestaňte odsuzovat sebe i ostatní,
buďte tolerantní,
dávejte naději sobě i ostatním ....
.
Tím vším posílíte ducha nové doby - a to doslova,
tím začnete vytvářet nový prostor,
ve kterém se nám všem bude dobře žít.
.
Záleží na každém z vás.
Každého z vás potřebujeme,
Každý z vás je nenahraditelný.
I když se neznáme osobně, tak jsme velmi silně propojeni, jsme součástí našeho společného prostoru,
který společně budujeme - svými slovy, svými myšlenkami, svými pocity, svým vztahem k Zemi i k sobě navzájem.
.
Simona
www.matejickova.cz


.
.
.
.
.
.
..

Jsi v bezpečí

24. dubna 2020 v 15:38

Máš pochopit, že jsi v bezpečí,
tvoje rodina je v bezpečí,
tvoje peníze jsou v bezpečí.
Jsi požehnaná, jsi milovaná.
.
Nemůže ti ublížit nikdo a nic,
pokud k tomu nedáš souhlas.
.
Souhlas k tomu, aby ti někdo nebo něco ublížilo,
dáváš tím, že tomu věnuješ svůj strach,
svou pozornost,
protože tím tomu dáváš sílu a moc nad sebou.
.
Všemu, čeho se bojíš, předáváš svou sílu.
.
Jakmile řekneš:
jsem silná, jsem odolná, jsem v bezpečí
a budeš tomu věřit, tak jsi opravdu v bezpečí.
.
Nemáš se čeho bát, jsi v naprosto bezpečném prostoru,
ale je mnoho vnějších sil,
které na tvůj prostor útočí a zkouší,
jak moc nebo málo si věříš
a jak věříš svojí síle.
.
Tvoje síla je nezměrná, stejně jako bezpečí, jaké můžeš mít, je nezměrné.
.
Věř tomu, že to tak je.
Věř tomu, že jsi silná,
že tvoje rodina je silná ,
že tvůj národ je silný,
že tvoje zem je silná,
že planeta je silná …. Pošli jim myšlenku, že věříš jejich síle a tím jejich sílu posílíš velmi mocně.
.
Simona
www.matejickova.cz


.
.
.
.
.
.
.

Všechno je v pořádku

23. dubna 2020 v 15:36

Co vám nyní nejvíc pomůže?
Klid v duši a vědomí, že je všechno vpořádku, že jste v bezpečí vy i vyši blízcí.
.
Položte si ruku na srdce a začněte vnímat své pocity uvnitř sebe.
Cítíte ten klid ?
Neposlouchejte svou mysl, ani svůj rozum, jenom vnímejte pocit uvnitř své hrudi.
.
Mnozí z vás mají strach,
ale je to skutečně váš strach?
.
Nebo je to strach, který je vám podsouván zvenčí ?
Není to náhodou tak, že jste přijali
veřejně prezentovaný strach
nebo také strach ostatních lidí?
.
Někteří si vemi zdatně vyrábějí své vlastní strachy a jde jim to výborně - ve své mysli prožívají mnoho nepříjemných věcí, protože rozum jim říká, že se to může stát.
.
Náš rozum nám pomáhá v životě, ale také nám může život hodně komplikovat, když ho používáme na vyrábění nepříjemností.
.
Začněte používat svůj rozum tak, aby to bylo ku prospěchu vás i vašich blízkých - hledejte to, co vám pomůže - myslete na svou super budoucnost, super práci, super výplatu,
super zdravé tělo ..... je to mnohem prospěšnější, než když si představujete problémy, které by mohly nastat.
.
Vy sami rozhodujete o tom, co si k sobě pustíte.
Pečlivě zvažujte, co budete sledovat ve veřejných prezentacích,
pečlivě zvažujte, se kterými lidmi budete v kontaktu.
.
Prociťte si : dělá mi to dobře ?
Chci to poslouchat ?
Chci se bát ?
.
Není vaší povinností poslouchat tragédy nebo chronické stěžovatele ve vašem okolí
ani nemusíte poslouchat nebo číst tragické zprávy.
.
Volba je na vás.
.
Simona
www.matejickova.cz


.
.
.
.
.
.
.

Dary vesmíru

23. dubna 2020 v 15:33

Přátelé,
ať je životní cesta každého z vás ozářená sluncem.
Když vám někdy bude těžko,
podívejte se na tento obrázek
a vyšlete zprávu Vesmíru:
.
PŘIJÍMÁM VŠECHNY DARY VESMÍRU
S POKOROU A LÁSKOU.
AMEN.
.
Tento obrázek se pak stane bránou, kterou k vám přijde požehnání a úleva.

Simona
www.matejickova.cz


.
.
.
.
.
.

Andělé

23. dubna 2020 v 15:29


.
.
.
.
.

.

Jste silní

23. dubna 2020 v 15:25


Co nám v dnešní situaci pomůže?
Moji průvodci mi řekli:
Tato doba pro vás může být velmi přínosná.
Využijte každý okamžik k tomu, abyste byli tady a teď.
.
Vaše budoucnost se tvoří v tomto jedinečném okamžiku a záleží na každém z vás,
co si programuje do své mysli.
.
🌷 Každá vaše myšlenka je stavební kámen vaší budoucnosti 🌷.
.
Buďte bdělí a přijímejte jenom takové myšlenky, které jsou přínosné pro váš život a pro vaši budoucnost.
.
Přínosné jsou JENOM MYŠLENKY SÍLY,
RADOSTI A OPTIMISMU.
Tyto myšlenky vám posílají vaši průvodci a vaši andělé,
to je to, čím se máte zabývat:
.
Plánujte si krásnou budoucnost, plnou radosti a štěstí - to je jediná cesta k tomu,
jak být odolný vůči silným negativním energiím ostatních lidí, které na vás útočí zvenčí.
.
JSTE SILNÍ, JSTE ODOLNÍ ….. stačí jenom uvěřit a ono to tak bude.
.
🌷 Vaše těla jsou nesmírně moudrá a silná a schopná se vyrovnat s čímkoliv 🌷.
Věřte svým tělům,
věřte jejich síle a odolnosti.
.
Vaše víra v odolnost vašich těl je jako ochranný štít,
který je spolehlivý a velmi, velmi účinný.
.
Každá myšlenka strachu oslabuje vaše tělo a oslabuje váš ochranný štít.
.
Každá myšlenka na to, že jste v bezpečí, je vaší ochranou.
.
Simona
www.matejickova.cz
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Proč nerozumíte svému dítěti ?

23. dubna 2020 v 15:22


Poslední dobou dostávám dotazy ohledně dětí.
Není divu, rodiny jsou nyní více spolu.
Ano, je možné řešit při konzultaci potíže s dětmi.
.
Rodiče svým dětem často nerozumí, nevědí, co se v nich odehrává a tak netuší, jak mají k dítěti přistupovat.
.
Jak mohu pomoci já:
Při konzultaci, která probíhá pouze s rodičem, bez účasti dítěte, zjistíme, jak se děti cítí, jak vnímají své rodiče a rodinu vůbec.
Často nám duše dítěte řekne, co potřebuje, co se jí nelíbí a jak chce, aby s ní rodiče zacházeli.
.
Bývá to velmi zajímavé a často i humorné,
protože většinou se rodiče i děti znají z minulých životů.
.
Odhalují se nám i zážitky, které děti prožily v minulých životech nebo při svém narození a které je ovlivňují i v tomto životě.
Když toto vše rodiče pochopí, je pro ně mnohem snadnější porozumět dítěti.
.
I když svým dětem nerozumíte, respektujte je a hlavně je milujte.
.
Simona
www.matejickova.cz
.

.
.
.
.
.
..

Žádejte anděly o vedení

30. března 2020 v 8:38
Chcete důkaz, že jsou andělé stále s vámi?
Rozhlížejte se kolem sebe
a jejich zprávy nebo upozornění uvidíte a pochopíte.
Nepochybujte o nich a budete jich dostávat ještě víc.
.
Jedna paní mi napsala, jakým způsobem dostala andělský vzkaz.
Dělám pro klienty "Napojení na anděly".
Je to působení "na dálku" a všichni klienti to cítí. Každý jinak, ale každý mi popíše svoje vjemy.
Tato paní mi napsala, že souzní se zprávou od andělů, kterou
jsem jí napsala,
ale že nic necítila.
.
Dále psala, že hned po "Napojení" šla, jako každý den, na procházku do přírody
a tam uviděla to, co ještě nikdy:
přišla na místo, které bylo doslova poseté bílými peříčky...
.
Andělé mi řekli, že si paní zakázala cokoliv cítit,
aby nebyla zraňovaná,
proto jí dali zprávu jinak - tak, aby ji pochopila.
A ona to opravdu pochopila.
.
A závěr ?
Vaši andělé se stále snaží vám dát vědět, že jsou s vámi.
Usnadněte jim to a sledujte jejich znamení.
Žádejte je o rady, o pomoc nebo o vedení.
.
Simona
www.matejickova.cz


.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Na každém z vás záleží

30. března 2020 v 8:36
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME
Jsem hrdá, že jsem Češka.
Jsme úžasný národ.
Dokázali jsme se semknout a vzájemně si pomáhat.
.
Děkuji vám všem za vaši statečnost, ohleduplnost a nezištnost.
.
Každý z vás přispívá našemu společnému dílu.
NA KAŽDÉM Z VÁS ZÁLEŽÍ.
.
Všichni můžete prospět nám všem - svou prací, svou pomocí ostatním, ale i třeba jenom svojí dobrou náladou a optimismem.
.
Šiřte prosím dobrou náladu a naději.
.
Každý z nás vyzařuje své naladění do našeho společného prostoru, ve kterém se pak pohybujeme.
.
Proto záleží na každém člověku, jak se cítí.
I když jste zavření doma, vaše energie jsou propojené s námi se všemi.
Všichni jsme spolu navzájem propojeni energetickými dráhami.
My je sice neumíme vidět, ale ony reálně existují.
.
Když má radost a naději jeden člověk, posílá to, co cítí po těchto drahách do svého okolí, vyzařuje to ze sebe na kilometry daleko.
.
Takto si vytváříme prostor, ve kterém žijeme.
Zdravý prostor nám pomáhá.
.
Děkuji vám všem za vaši statečnost.
.
Simona
www.matejickova.cz.
.
.
.
.

.
.
.

Andělé

30. března 2020 v 8:28


.
.
.

.
.
.
.

Ochranná modlitba

30. března 2020 v 8:25
.
.
.
.
.

.
.

Meditace s anděly

30. března 2020 v 8:23
Další motivaci a snad i klid na duši najdete v mých videích na YouTube:

Můj kanál na YouTube: Simona Matějíčková


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vaše síla je v jednotě

30. března 2020 v 8:18

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

Vesmírné síly

30. března 2020 v 8:15


.
.
.
.
.
.
.

Jak se léčit

30. března 2020 v 8:11
OD MÝCH ANDĚLŮ jsem dostala dobrý tip na to, JAK SE LÉČIT nebo ještě lépe: zůstat zdravá.
Je to účinné a je to zadarmo.
.
Řekli mi: slova jako
LÁSKA …… MÍR …… KLID…… POHODA ……. SOUZNĚNÍ ……. BŮH ……. RADOST…….ZDRAVÍ ....
vytvoří ve tvém těle krásnou vibraci, která čistí a léčí.
.
Čím častěji je budeš vyslovovat nebo na ně myslet, tím větší budou mít možnost tě léčit.
.
Je to jako užívání vitamínů - nemůžeš čekat, že po jedné tabletce se hned uzdravíš, ale pravidelné dlouhodobé nebo ještě lépe - trvalé užívání - přináší ten správný efekt
.
Zkuste to také.
.
Simona
www.matejickova.cz

.
.
.
.
.
..

Jsem na tebe pyšná, národe

30. března 2020 v 8:05

.
.
.
.
.
.
.
..

Jste v bezpečí

30. března 2020 v 7:59

Přátelé, máte obrovskou sílu, které si nejste vědomi.
Vaše síla je ve vašich myšlenkách a ve vašich slovech.
Vaše myšlenky jsou v energetickém prostoru zcela hmotné
a pokud je posilujete - opakovaně se jimi zabýváte, tak je zhmotňujete i ve hmotě,
tedy v naší realitě.
.
Opravdu si přejete vytvořit to,
co sledujete,
o čem přemýšlíte,
o čem si povídáte ?
.
Motorem pro zhmotňování jsou silné emoce - radost, nadšení, ale i strach nebo panika.
.
Dbejte i na slova ve svých modlitbách:
Cokoliv vyslovujete, to přitahujete - bez ohledu na to,
zda to chcete nebo ne.
Konkrétní slovo = konkrétní objednávka.
.
Jak to funguje?
Pokud prosíte stylem:
ať se mi vyhne nemoc …. tak si ji ve skutečnosti objednáváte (i když nevědomě)
ať už nemám dluhy …… objednáváte tím další
.
Chcete být zdraví ? ….. Tak proste o zdraví.
Chcete být v bezpečí ? ….. Proste o bezpečí.
.
Myslete na to, že každé vaše slovo je mocné
a zhmotňuje se.
.
Používejte slova i své myšlenky s velkým rozmyslem.
Nepřebírejte strachy ostatních lidí, nejsou vaše, nemusíte se jimi zabývat.
.
Hledejte radost, klid, pečujte o sebe.
Setkávejte se s pozitivními lidmi.
Dívejte se jenom na pozitivní filmy, čtěte texty, které vám dodají sílu, naději a radost.
.
Dbejte na to, abyste ostatním dodávali odvahu, naději, klid a víru, že je vše v pořádku a že je kolem vás bezpečí.
.
Co posíláte, to se vám znásobené vrátí - využívejte tento zákon ve svůj prospěch.
.
Máte obrovskou sílu - KAŽDÝ Z VÁS - až to pochopíte, budete neporazitelní.
.
Simona
www.matejickova.cz
.
Na obrázku může být: květina, text that says 'Jsem V Moje rodina je V Vše se vyrešilo. Dekuji. Simona www.matejickova.cz'
.
.
.
.
.
.
.

Zůstaňte v klidu

30. března 2020 v 7:53
Chcete zůstat zdraví ?
Přestaňte se bát.
Jakýkoliv druh strachu otevírá dveře nemoci.
.
Je jedno, čeho se bojíte,
vaše tělo nerozeznává to,
zda se bojíte nemoci nebo budoucnosti.
Tělo jenom zaznamená strach a to stačí na to, aby se snížila jeho obranyschopnost.
.
Pokud často myslíte na nemoc
nebo na nebezpečí nemoci,
mluvíte o tom,
čtete zprávy, které ve vás vyvolávají paniku,
posloucháte strachy ostatních .....
Tak co děláte?
.
Svým strachem, svým zoufalstvím na energetické úrovni voláte: "já to chci taky".
.
Jak se tomu vyhnout?
Říkejte svému tělu:
VĚŘÍM TI, JSI SILNÉ A ZDRAVÉ
.
Říkejte sami sobě:
JSEM V BEZPEČÍ
MOJE RODINA JE V BEZPEČÍ
.
Vaše myšlenky a vaše představy a vaše slova mají obrovskou sílu - využívejte ji ve svůj prospěch.
.
Každé vaše slovo vás může léčit.
Vaše víra v to, že jste zdraví
a že jste v bezpečí,
vás může velmi silně chránit - pokud jste si opravdu jistí.
.
Nenechte si brát tuto jistotu.
Nezbavujte se své síly.
.
Simona
www.matejickova.cz


Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, text that says 'Jakmile se začnete bát, stáváte se otrokem strachu. V klidu a váš klid vás ochrání. Simona www.matejickova.cz'


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vaše zdraví

20. března 2020 v 9:50


.
.
..
.
.
.

Jak si udržet zdraví

20. března 2020 v 7:30
Andělé vám radí: JAK SI MŮŽETE UDRŽET ZDRAVÍ

Jste velmi silní a můžete zůstat zdraví - i v této náročné době.


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Můžete zůstat zdraví

20. března 2020 v 7:25
Andělé mi řekli:
jste dostatečně silní na to,
abyste zůstali zdraví,
pokud si budete vážit svého těla a svého zdraví.
.
Bez úcty ke svému tělu a ke svému zdraví to nepůjde,
ale když se naučíte děkovat svému tělu za vše,
co pro vás dělá, nesmírně ho posílíte
a dáte mu velkou sílu k tomu, aby překonalo cokoliv.
.
Simona
www.matejickova.cz.
.
.
.
.
.
.

Rady průvodců

16. března 2020 v 12:44
RADY OD MÝCH PRŮVODCŮ:
Přátelé, dostala jsem dobré rady od mých průvodců.
Podělím se s vámi o ně.
Třeba se vám budou také hodit.
.
Řešila jsem to, čím si škodím, čím zatěžuji sama sebe.
.
Tohle mi poradili:
Přání ostatních lidí tě nemusí zajímat,
ty jim poskytneš to, co jsi schopná a ochotná dát a oni to přijmou nebo nepřijmou.
.
Nemáš žádnou povinnost se zabývat tím, zda splníš jejich přání nebo ne.
.
Pamatuj, že se nemůžeš zavděčit všem - není to možné, tak se o to nesnaž.
Dávej jenom to, co chceš, NE to, co si myslíš, že musíš.
.
Mně to moc pomohlo, tak to snad pomůže i vám.
.
Simona
www.matejickova.cz
.

.
.
.
.
.
.
.

Vesmíre, jsem připraven

9. března 2020 v 9:35
Jaké zázraky se mohou stát?
Jedna klientka se ke mně objednala, protože chtěla změnit svůj život.
.
Po "NAPOJENÍ NA ANDĚLY" mi napsala:
…. Už deň po zasvätení sa začali diať u nás doma zmeny medzi mnou a manželom , čo je však neuveriteľne aký pokoj , pochopenie a kľud vládne ….
.
Jiná klientka se ke mně objednala ze stejného důvodu a byla smutná z toho, jak nehezky se k ní manžel chová.
Napsala mi:
… už si nechci nechat líbit jeho hnusný chování ke mně, řekla jsem si dost.
Proto jsem se ho včera zeptala proč je na mě takový a že si chci o tom promluvit.
To odmítnul, že se nebude bavit zase o ničem, že by tím jenom ztrácel čas ….
…. Nebaví se, neodpovídá nebo odsekává …..
.
Už po první konzultaci mi napsala:
… musím se s vámi podělit o radostnou zprávu.
Manžel dostal včera prémie a jen tak mi z nich dal spoustu peněz a můžu si za ně koupit co chci.
Obrovskou radost mi tím udělal
A chová se ke mně zlatě, komunikuje, je milej … Já jen zírám a jsem za to vděčná a šťastná ….
.
Do telefonu mi pak řekla, že si teď povídají, jsou na sebe hodní a že to je jako by byli znovu zamilovaní.
Byla moc šťastná
.
Přátelé, nikdy nic nevzdávejte.
Může se změnit spousta věcí ve vašich životech.
.
Buďto obnovíte pohasínající lásku nebo najdete novou
.
nebo se uzdravíte
nebo prostě budete už konečně šťastní.
.
Nemusíte tiše trpět, řešte své záležitosti.
O své štěstí se musíte postarat sami.
.
Požádejte:
VESMÍRE, JSEM PŘIPRAVEN
PŘIJÍMAT VŠECHNY TVÉ DARY.
.
Simona Matějíčková
.
www.matejickova.cz.
.
.
.
.
.
.

Život může být kouzelný

2. března 2020 v 9:29

Přátelé,
dopřejme si v tomto čase klid, pohodu a chvilku rozjímání.
Vánoce jsou kouzelný čas.
Dokonce i celý náš život může být kouzelný, můžeme zažívat malé i velké zázraky.
.
Já zažívám opravdové zázraky při každém setkání s mými klienty.
S každým klientem objevím něco nového, úžasného.
.
Moje práce je každodenní komunikace s Akášou, dušemi klientů, s anděly .....
Sice to dělám už více než 10 let, ale přesto jsem denně překvapená a denně objevuji díky mým klientům nové rozměry reality.
Žijeme v kouzelném světě, ale mnozí o tom vůbec nevědí, nedokážou tomu uvěřit ....
.
Asi bych tomu také nevěřila, kdyby mi to klienti denně nepotvrzovali.
Děkuji Vám všem, moji drazí, kteří mi pomáháte pochopit, v jak úžasném světě žijeme.
.
Jsem vděčná i vám, kdo mi píšete své dojmy a popisujete změny, které nastaly ve vašich životech po naší společné práci,
je to pro mne velmi cenné.
.
Jedna klientka mi popsala, jak prožívala naši společnou práci

"NAPOJENÍ NA ANDĚLY".
...........................................................
Vlastně je to také zázrak - ona seděla doma na Slovensku, já zase v Čechách a tohle se dělo:
.
.......mala som krásne vízie , dostala som do rúk zelený veniec ktorý žiaril , bolo mi umožnené položiť si ho na hlavu a následne akoby vytvoril lievik (= trychtýř) zo svetelných lúčov .
Vnímala som a citila prítomnosť rôznych anjelských bytosti , veľkých aj malých v rôznych veľkostiach a veku .
Citila som veľa krásneho trblietaveho svetla a lúčov ktoré dopadali všade okolo .
Dostala som do rúk knihu , zatiaľ zavretú.
Úplne na koniec ma nejaká vnútorná sila , pocit prinútili sadnúť si akoby do tureckého sedu a citila som tlak v hlave a krku , ktorý som uvoľňovala zaklonmi hlavy , po cely čas vnímala krásne svetelne prevažne žlto zlate lúče .
.
V jeden okamih som mala pred očami krásny fialový kvet na ktorom bola akoby kryštálová gulička , ligotala sa........
..............................................................
Naše realita má mnohem více rozměrů, než si umíme představit.
Když objevíme alespoň některé, naše životy se změní.
.
Přeji Vám, abyste zažili co nejvíce zázraků ve svých životech.
.
Simona Matějíčková
www.matejickova.cz.
.
.
.
.
.
.

Vše je tak, jak má být

23. února 2020 v 12:51

Něco se vám nepovedlo?
Něco nevyšlo podle vašich představ?
.
Vězte, že vše běží podle božího řádu,
všechno je v pořádku.
Všechno má svůj význam.
.
Čeká na vás ještě spousta úspěchů, čeká na vás ještě mnoho šťastných chvil.
.
Dejte vesmíru vědět, že jste připraveni přijímat štěstí, radost, lásku, úspěch ...
.
Jak to máte udělat?
Mluvte s vesmírem, řekněte mu, co chcete, po čem toužíte.
Pak si představte, že vesmír všechna vaše přání zabalil a už vám je odeslal.
Balíčky splněných přání leží před vámi a vy je už jenom rozbalujete.
Představujte si, jaké to je, jakou máte radost.

Tím, že prožíváte radost ve svých představách, ji přitahujete do svého života.
.
Simona
www.matejickova.cz
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Příležitost

18. února 2020 v 12:47


.
.
.
.
.
.

.
..

Naučit se přijímat sám sebe

16. února 2020 v 12:43

Přátelé,
viděla jsem dnes krásné energie.
Dělala jsem pro klientku zasvěcení "Napojení na anděly"
a pak jsem jí psala zprávu od andělů a bylo to téma důležité i pro nás ostatní.
.
Krátký úryvek od jejich andělů:
.
.... Ona má nyní velmi důležité poslání - naučit se přijímat samu sebe bez výhrad
a bez všech špatných pocitů - postupně se to naučí a pak se její aura rozzáří
ještě jasněji a zasáhne svou silou ještě více lidí než doposud....
.
Na začátku zasvěcení jsem klientku viděla v modré barvě - byla to hlavní barva její aury, ale jakmile jsem začala psát výše citovaný text, viděla jsem, jak se její modrá barva mění na nádhernou zářivě zlatou.....
.
Každý z Vás, kdo se naučí přijímat sám sebe a milovat sám sebe, rozzáří svou auru a záře jeho aury zasáhne pozitivně ostatní lidi ve vaší blízkosti.
.
Simona
www.matejickova.cz
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Buďme vděční

11. února 2020 v 12:40
Přestaňte lamentovat nad tím,
co se vám nedaří
nebo co nejde tak, jak si představujete.
.
Buďte vděční za to, co vám funguje, co se vám daří a tomu věnujte svou pozornost, o tom přemýšlejte, na to vzpomínejte
.
Funguje tady totiž vesmírný zákon, který je o tom, že
🌺 stejné přitahuje stejné 🌺.
.
V praxi to znamená, že čemu věnujete pozornost, to se vám hromadí, to přitahujete.
.
Pokud se stále kritizujete za to, co se vám nedaří, dostáváte toho víc.
.
Buďte vděční za to, co máte, co se vám daří a také toho přijde víc.
.
Simona
www.matejickova.cz
.
.
.
..
.

.
.

Buď vděčný

9. února 2020 v 12:44

Všichni to už víme, jenom je třeba občas to připomenout:
Všechno se děje v tu pravou chvíli
.
Nic se nedá uspěchat.
.
Ty správné vztahy,
Ta správná láska,
Ta správná práce ...
Všechno přijde až ve chvíli, kdy jsme na to připraveni.
.
Simona
www.matejickova.cz.
.
.
.
.
.
..

Úspěch

2. února 2020 v 16:20

Dobrá nálada a optimismus
a víra v to, že všechno dobře dopadne,
to jsou základní předpoklady
úspěchu, uzdravení
i úspěšného vyřešení všech potíží.
.
Simona
www.matejickova.cz

.
.
.
.
.
..

Braňte se

26. ledna 2020 v 16:00
Chtěla jsem napsat článek, ale pak jsem našla tento citát a zjistila jsem, že lépe a stručněji bych to nenapsala.
.
Pokud jste lidem dovolovali, aby zanášeli vaši mysl svými negativními slovy a nářky a teď to budete odmítat poslouchat,
počítejte s tím, že se jim to nebude líbit.
.
Možná vám budou vyčítat, plakat, že to nemají komu říct .... že vy jste ten jediný nejlepší .... odpadkový koš, do kterého mohou naházet svoje odpadky .....
.
možná vám budou vysvětlovat, že vy jste ta nejlepší, nejúžasnější ...... rohožka, o kterou se mohou očistit, aby jim pak bylo lépe ....
.
Pokud vás zatěžují stížnosti a nářky ostatních,
nedejte se, braňte se, máte na to právo.
.
Simona
www.matejickova.cz
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jak jsem změnila svůj život

4. ledna 2020 v 11:18

Před lety jsem to udělala tak, že jsem se rozhodla,
že životem projdu se smíchem.
Vy, kdo ke mně chodíte na konzultace, to určitě potvrdíte,
protože každému ukazuji, že to jde.

Někdo se rozhodne, že životem projde smutný nebo ukřivděný
nebo naštvaný .... každý máme volbu.

Od mala jsem byla "smutná princezna".
Život mi připadal těžký, neuměla jsem se smát, byla jsem nesmírně vážná,
zodpovědná a velmi dospělá.
A ejhle .... všechno se změnilo humorem .... všechno se mi jeví
snadnější.

Prožívám bolístky jako každý člověk,
také musím zvládnout lekce svého života,
ale s humorem to jde mnohem líp.

Nedávno jsem svůj životní postoj ještě vylepšila,
rozhodla jsem se, že všechno je fajn
a ve všem najdu to hezké.

Prostě jsem se rozhodla, že budu šťastná.
Udělejte to také, je to super.

Simona


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vytvoř si hezký den

3. ledna 2020 v 15:15

Jak si vytvořit hezký den?
Třeba tak, že se ráno rozhodnete, že dnešek bude prostě fajn.
.
Prožijte ráno v klidu, beze spěchu.
.
Vykročte do nového dne s úsměvem.
Usmívejte se na lidi a oni se budou usmívat na vás.
.
Přeji vám hezké ráno 😊
a hezký celý den 😊.
.
Simona
www.matejickova.cz


Jsi krásná

30. prosince 2019 v 8:45

Pamatuj:
Jsi krásná, jsi úžasná
a nikdo jiný není jako ty!!!
.
Že to nevidíš ??
Tak si vezmi brýle 😊.
.
Simona


.
.
.
.
.
.

Den plný laskavostí

30. prosince 2019 v 8:42

Zažila jsem den plný laskavostí.
.
Ráno jsem volala do jedné firmy, potřebovala jsem něco vyřídit a paní na ústředně byla velmi ochotná a vstřícná.
Udělala mi radost.
Můj den začal velmi příjemně.
.
V malém obchůdku jsem koupila dva balíky vody a úplně cizí pán mi je donesl k autu a ještě mi je do něj naložil. Sám od sebe a ještě se usmíval.
Bylo to až dojemné 😊.
.
V dalším obchodě jsem pustila u pokladny paní před sebe, měla jednu věc a já plný košík. Byla ráda.
.
Pojďme změnit svět tím, že k sobě budeme navzájem laskaví .
.
Takové drobné maličkosti nás nic nestojí a ostatním zlepší náladu.
.
A podle zákona přitažlivosti si k sobě budeme přitahovat stejně laskavé lidi jako jsme my.
.
Simona
www.matejickova.cz


.
.
.
.
.
.
.
..

Nebojte se snít

30. prosince 2019 v 8:39

Nebojte se snít.
O svých snech mluvte jenom s těmi,
kteří vás v nich podpoří.
.
Někteří lidé se bojí snít, nevěří, že se jejich sny splní,
proto i vám vysvětlí, že vaše sny jsou nereálné a nesplnitelné.
.
Takovým lidem pošlete lásku a odpuštění a neochvějně
jděte za svými sny.
.
Sny se splní jenom těm, kdo v ně věří.
.
Simona
www.matejickova.cz

.
.
.
.
.
.

Změňte úhel pohledu

23. prosince 2019 v 15:13
Změňte úhel pohledu a změní se celý váš život.
.
Jak na to?
Třeba takhle:
.
Zlobíte se na své rodiče, že vás neměli dost rádi?
Třeba to bylo tak, že vás milovali z celého srdce, ale vy jste nerozuměli jejich projevům lásky.
.
Zlobíte se na všechny, protože vás využívají?
Třeba je to proto, že si neumíte stanovit pevné hranice a neumíte říkat ne.
.
Hledejte jiné úhly pohledu.
Je to dobrodružství, které vám pomůže cítit se lépe.
.
Simona
www.matejickova.cz.
.
.
.
.
.
.

Co můžu udělat pro vesmír

17. prosince 2019 v 15:09

Každý z nás může udělat něco pro sebe a tím to udělá i pro celý vesmír.
Všichni jsme součástí tohoto úžasného vesmíru.
Vesmír pomáhá nám a my můžeme pomoci jemu.
.
Simona
www.matejickova.cz


.
.
.
.
.
.
..

Čekání na ten pravý život

10. prosince 2019 v 10:34

Přestaňte čekat na ten správný život.
Ten už je tady, žijete ho právě teď.
Užívejte si každou minutu.
.
Simona
www.matejickova.cz
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jsi jedinečná

30. listopadu 2019 v 13:45

S nikým se nesrovnávej.
Jsi originál, nikdo není jako ty.
Každý z nás je jiný
a v tom je krása.
.
Každý z vás má
svoje vlastní schopnosti,
svoje vlastní charisma,
svoji vlastní krásu.
.
Není třeba se srovnávat.
Každý z nás tady má své nezastupitelné místo právě díky tomu, že je neopakovatelný.
.
Simona

.
.
.
.
.

Odpouštím

29. listopadu 2019 v 13:43

Odpuštění je velmi silný lék pro tělo i pro duši.
Dávkování: co nejčastěji 😀
.
Odpuštěním neděláte laskavost někomu jinému, ale sami sobě.
.
Když odpustíte, zbavíte se jedovatých trnů, které rozdírají vaše srdce.
.
Odpuštění je léčivá energie.
.
Simona

.
.
.
.
.
.
.

Andělé, pomozte mi

28. listopadu 2019 v 13:39

Určitě je kolem vás hodně lásky a vstřícnosti, ale vy ji nevidíte,
protože si ji představujete jinak.
.
Naučte se rozumět tomu, jak vám ostatní lidé vyjadřují lásku.
.
Zapomeňte na své představy, jak to mají dělat správně.
.
Simona

.
.
.
.
.
.
.

Co je tak zvláštního na mých seminářích ??

21. listopadu 2019 v 10:31

Zvláštní je to celé ....
Na semináři se sejdeme my lidé a přijde vždy ještě velmi mnoho
dalších bytostí.
Probíhá to podobně jako při každé konzultaci s klientem,
s tím rozdílem, že je přítomno více lidí a díky tomu je v prostoru
mnohem více inspirace pro každého účastníka.
.
K pořádání semináře jsem vždy vyzvaná svými průvodci a nechávám se jimi vést.
Oni se zase domluví s průvodci klientů, pro které je takové setkání přínosné
a pak se sejde ta správná skupinka lidí.
.
Všichni - tím myslím lidé, jejich průvodci a andělé, se sejdeme
a na naše setkání dohlíží početná komise vesmírných pověřenců,
které vídám, jak sedí na vyvýšených lavicích v několika řadách nad sebou kolem nás.
Oni nijak nezasahují do naší práce, ale bedlivě ji sledují.
Je to takový dohled.
Já jsem o dohled požádala. Mám pak větší klid a jistotu,
že vše probíhá pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
.
Anděly vídám, jak stojí za svými chráněnci.
.
Mezi účastníky probíhá energie, kterou vidím v duhových barvách - aury
jednotlivých účastníků spolu komunikují a předávají si zkušenosti - to probíhá
na energetické úrovni.
.
Na mém semináři je to tak, že já předávám informace slovně,
účastníci si mezi sebou vyměňují zkušenosti slovně,
ale zároveň přes mou auru proudí silná energie k jednotlivým účastníkům.
Moji průvodci ji nazývají "Vnitřní poznání".
.
Informace, které sděluji slovně - lidé vnímají sluchem
a energii "Vnitřní poznání" lidé vnímají na energetické úrovni.
Každý člověk má čidla, kterými tento druh poznání zachytí.
.
Pro "Vnitřní poznání" sloužím jako kanál, přes který se energie dostane k těm,
kdo jsou připraveni ji přijmout.
Při konzultacích a při seminářích funguji jako přenašeč energie poznání.
.
Ale pro každého účastníka je důležitá i přítomnost ostatních lidí,
protože se vždy sejde ta správná skupina lidí, kteří mají něco společného,
v čem si mohou pomoci.
.
Na první pohled to vypadá jako povídání několika lidí,
ale ve skutečnosti je to fantastické divadlo.
Je to vír duhových energií.
A do toho se mi často promítají obrazy z minulých životů
jednotlivých účastníků, které jsou pročišťovány energiemi,
které mezi námi proudí.
.
I v tomto případě se mi potvrzuje to, co říkám všem klientům,
že všechno je ve skutečnosti úplně jiné,
než se nám na první pohled zdá.
.
Simona Matějíčková
www.matejickova.cz
.


.
.
.
.
.
..

Jak si přitáhnout a udržet peníze

17. listopadu 2019 v 19:20

Jak si přitáhnout a udržet peníze
Seminář

Místo konání: Hradec Králové

Budeme odstraňovat bloky, které vám brání získat nebo si udržet peníze.

Příčiny těchto bloků jsou v rodině,
v rodové linii,
v minulých životech,
ve vnitřním nastavení jedince - kdy si člověk podvědomě nechce dovolit hojnost
nebo se podvědomě bojí peněz
nebo považuje peníze za špatné
nebo má přesvědčení, že jich není hoden … atd.

Rozkryjeme podstatu toho, proč se vám peníze vyhýbají nebo se rychle rozkutálí.

Sejdeme se v malé skupince max. 4 účastníků.

Hlavním cílem našeho setkání je, aby každý pochopil,
co je příčinou jeho potíží s financemi
a aby každý odešel s potřebnými informacemi,
jak má jednat, aby peníze přitahoval a udržel si je.


Datum konání: středa 27. listopadu 2019 od 11.00 hod.
(do 12.30 - 13.00 hod.)

Místo konání: Škroupova 441, Hradec Králové

Cena: 1800,- Kč
(způsob platby: 300,- Kč záloha převodem na účet
a na místě v hotovosti: 1500,- Kč)

Přihlásit se můžete na tel.: 737 272 597
mail: duchovni-svet@seznam.cz

Seminář vede: Mgr. Simona Matějíčková

Účastníci musí být starší 21 let.
Není vhodné pro těhotně.
Není vhodné pro psychicky nemocné.


.
..
.
.
.
.
.

Neboj se a začni !

17. listopadu 2019 v 12:53

Nebojte se a začněte!
Cože to máte začít?
Cokoliv po čem toužíte,
co chcete,
co vás láká,
co chcete poznat
nebo co chcete změnit
.
Udělejte první krok, nazrál čas
.
Simona


.
.
.
.
.

Vesmír vás podporuje

10. listopadu 2019 v 7:05


Tak to tady prostě funguje:
Vesmír vás nesmírně miluje a podporuje vás ve všem, co děláte, co říkáte, na co myslíte
.
Např. vidí, že hodně závidíte,
tak vám pošle více lidí, kterým můžete závidět.
.
Nebo slyší, jak si často stěžujete na to, že máte málo peněz, tak vám pošle ještě méně peněz.
.
Nebo slyší, jak často mluvíte o nemocech, tak vám nějakou nemoc pošle.
.
Využijte toho:
Radujte se a on vám pošle více radosti.
.
🌹Děkujte a on vám pošle více toho, za co děkujete 🌹.
.
Chcete být zdraví? Tak mluvte o zdraví.
.
Simona


.
.
.
.
.

.

Andělé

6. listopadu 2019 v 7:02


Nezapomeňte: nikdy nejste sami .
Když je vám smutno, požádejte o podporu,
když máte potíže, požádejte o pomoc .
.
Simona


.
.
.
.
.
.
.
..

Změnit život

4. listopadu 2019 v 6:58

Nelíbí se vám něco ve vašem životě?
Změňte to!
Nikdo jiný to za vás neudělá.
.
Opusťte to, co vám ubližuje.
Změňte prostředí nebo lidi kolem sebe.
.
Přestaňte naříkat, konejte.
.
Simona

.
.
.
.
.
.
..
 
 

Reklama