Duben 2018

Můžeme změnit minulost ?

27. dubna 2018 v 16:38 Články


MŮŽEME ZMĚNIT MINULOST?

Minulost má na nás nepředstavitelný vliv.
Všichni jsme ovlivněni svými zážitky z minulosti
a mnozí z nás se kvůli nim trápí až do konce života.

Do mé poradny přicházejí klienti s různými problémy
a vždy najdeme jejich příčiny v minulosti.
Psycholog by je pravděpodobně našel v dětství,
já je nacházím už v minulých životech.

Podle mých zkušeností vzniknou problémy v minulém životě
a přenesou se do současného života.

Při konzultacích hovořím s dušemi klientů
a ony nám vyprávějí své zážitky z minulých životů
a objasňují nám, proč tyto staré zážitky mají vliv na současný život.

Můžeme změnit minulost?
Popravdě ... nevím ... já to neumím,
ale umím ZMĚNIT VLIV MINULOSTI na náš současný život.

Jak?
Nezměníme minulé události,
ale můžeme změnit naši reakci na tyto události.
ZMĚNÍME ÚHEL POHLEDU, podíváme se jinýma očima na to,
co se událo .... a ejhle, ono se nám uleví.

Úleva je někdy opravdu veliká.
Často přicházejí klienti, kteří jsou smutní, bolaví,
zklamaní životem ..... a odcházejí s úsměvem,
protože zjistili, že všechno je ve skutečnosti jinak
a jejich smutek nebo zklamání není nutné.

Často se zasmějí i sami sobě - protože zjistí,
že na minulé události nahlíželi nesprávně.

Změňte úhel pohledu na své traumatické zážitky - alespoň na ty,
které si pamatujete - a uvidíte, jak se vám uleví.


Simona Matějíčková
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz.
.
.
.
.
.
.
.
.

Naděje léčí

27. dubna 2018 v 14:50 | Simona Matějíčková |  Články

NADĚJE LÉČÍ
Jsem léčitelka, která šíří Naději.

Jak funguje Naděje?
Zeptala jsem se na to andělů a oni mi to vysvětlili takto:

Když najdeš Naději, tak to znamená,
že se propojíš s bytostí Naděje,
která se pak stane tvojí součástí a prolne tě.
Prolne každou tvojí buňkou, prolne každou tvojí čakrou,
prolne každým tvým meridiánem.

Když cítíš Naději, tak přitahuješ Světlo.
A ono přijde a přinese ti to, po čem toužíš.


Simona Matějíčková
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buďte šťastní i když není všechno perfektvní

22. dubna 2018 v 18:07 Články

Nejsem dokonalá, a přesto jsem šťastná.

V mém životě je velmi mnoho nedokonalých věcí
a nedokonalých lidí,
ale já jsem se rozhodla, že je budu všechny milovat.

Právě proto, že je všechno tak nedokonalé,
tak je to zvláštní, krásné, odlišné ...

Nikdo z nás není dokonalý, proto jsme každý originál,
každý z nás je jedinečný, neopakovatelný.

Každý z vás, kdo čte tyto řádky je jedinečná a okouzlující bytost,
která si zaslouží lásku, úctu a uznání.Simona Matějíčková
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Požehnání andělů

19. dubna 2018 v 11:48
Požehnání andělů je komunikace,
která proběhne mezi vámi a vašimi anděly mým prostřednictvím.

Předám vám poselství vašich andělů a vy, pokud chcete,
můžete se jich zeptat na to, co vás zajímá.
Můžete položit až 3 otázky a vaši andělé vám dají odpovědi,
které vám budu tlumočit.

Můžete se andělů ptát nebo jenom vyslechnout jejich rady.
Odpoví vám třeba na to, jak změnit váš osud,
jak se zbavit strachu nebo jak najít lásku ...

Můžete se ptát i na své nedospělé děti.

Získáte také ochranu andělů na velmi dlouhou dobu nebo i na celý život
a dostanete požehnání, které vás bude provázet na každém vašem kroku.

Požehnání andělů znamená, že budete obdařeni silnou energií andělů,
která vás bude ochraňovat.
Toto požehnání přijde skrze naši komunikaci a ukotví se ve vaší auře.

Tato služba je určena pro vás, kdo chcete změnit svůj život
a chcete začít více využívat pomoci andělů.

Andělé vám pomohou ve všech vašich záležitostech, pokud je o to požádáte.
Pokud chcete, můžete s nimi být v užším kontaktu
a k tomu přispěje tato má služba.

Požehnání andělů můžete využít kdykoliv chcete a kolikrát chcete.

Všichni máte svého anděla a ten vám rád řekne to,
co potřebujete slyšet.

Každý člověk nemá tu možnost, aby s anděly mluvil přímo,
protože to ZATÍM neumí.

Andělé vám řeknou, jak s vámi komunikují,
jakým způsobem vám předávají informace v běžném životě.

To vám jistě pomůže, abyste tyto informace dokázali sami lépe zachytit
a abyste jim lépe rozuměli.

Požehnání andělů vám pomůže najít klid v duši a pocit bezpečí
a přispěje k tomu, abyste se naučili s nimi komunikovat sami.

Požehnání andělů je služba a moje práce.
V zájmu zachování rovnováhy a harmonie je nutné, abychom si vyměnili energie
a nejjednodušším prostředkem je platba v penězích,
proto se za tuto službu platí penězi - viz ceník.

Chcete-li, můžete požádat své anděly, aby vám navrátili peníze,
které zaplatíte za mou službu (za jakoukoliv mou službu).
Peníze vám přijdou zpět - i po částech - a to zcela pozemskými cestami.

Těším se na setkání s vámi osobně nebo přes Skype, WhatsApp nebo Viber.

Mgr. Simona Matějíčková
Tel.: +420 737 272 597
e-mail: duchovni-svet@seznam.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Čeká na vás ještě mnoho štěstí

12. dubna 2018 v 14:33 | Simona Matějíčková |  Články

Ztratili jste lásku, přítele, práci nebo něco jiného,
co pro vás bylo cenné ?

Dopřejte si smutek, vyplačte svou bolest nad ztrátou
a udělejte to co nejrychleji,
protože už za nejbližším rohem čeká nová láska,
nový přítel, nová práce nebo jiná úžasná věc ...


Simona Matějíčková
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz


.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Otevřete oči

9. dubna 2018 v 9:25 | Simona Matějíčková |  Články

Otevřete oči a vnímejte krásu života,
vnímejte krásu této planety,
uvědomte si neomezené možnosti, které zde máme.

Ostatní lidé i sdělovací prostředky vám předkládají jenom negativní věci .... ano, jsou tu i věci, které považujeme za špatné, ale té krásy a zázraků je mnohem víc,
jenom je nevidíme, nevnímáme, nechápeme,
protože se nesnažíme je vidět.

Většina z nás hledá jenom chyby, nedostatky, nedokonalosti...
a všichni víme, že kdo hledá, najde.

Tím, že věnujeme pozornost tomu, co je špatné, to posilujeme, zvětšujeme ....
Takže vlastně každý z nás, kdo kritituje, hubuje, odsuzuje špatnost, tuto špatnost podporuje, dodává jí energii svými slovy a svými myšlenkami a ona pak roste.

Věnujme pozornost tomu, co chceme, co je záslužné, co je prospěšné a o tom mluvme, to sdílejme.

Každá pozitivní zpráva, kterou šíříme, s sebou přináší Světlo a Naději.

Lidé, kteří šíří negativní zprávy - třeba na svém Facebooku a třeba s nejlepšími úmysly, šíří zlo a beznaděj do svého vlastního života i mezi ostatní lidi.

Každý z nás si rozhoduje sám, co chce podporovat, v čem chce žít.
Co vysíláme, to se nám vrací.

Já hlasuji pro Světlo a Naději.

Vy si vyberte sami - máte svobodnou vůli - můžete mít všechno,
čemu věnujete svou pozornost.Simona Matějíčková
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz
Někdy stačí jenom věřit

3. dubna 2018 v 16:20 | Simona Matějíčková |  Články

Někdy to může být velmi snadné:
stačí jenom věřit.

Požádejte anděly, aby vaši situaci vyřešili
"pro nejvyšší dobro všech zúčastněných"
nebo:
"aby se stalo to, co je pro mne nejlepší"

Neraďte jim, jak to mají udělat,
nechte je pracovat, nepřekážejte jim ...

Vaše modlitby budou vyslyšeny - někdy možná jinak,
než jste si představovali ...


Simona Matějíčková
www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz


.
.
.
.
.
.
.
.
.