Prosinec 2015

Video: Medailon léčitelky

28. prosince 2015 v 23:44 Moje videa
V případě poruchy na blogu můžete spustit video kliknutím na tento odkaz:V krátkém videu se seznámíte se mnou i s tím, jak pracuji.
Ve videu najdete odpovědi na nejčastější otázky klientů - jak pracuji,
jaké používám techniky práce a jak probíhá setkání s klientem.


.
.
.
.
.
.
..
.

Myšlení ovlivňuje realitu víc, než tušíme

21. prosince 2015 v 19:51 Články

Naše myšlenky a strachy mají mnohem větší vliv na svět kolem nás, než jsme si byli ochotni připustit. Možná i do té míry, že jsou schopny změnit naše DNA nebo ovlivnit světové události.

Bylo toho už napsáno mnoho o tom, jak negativní myšlenky přitahují negativní události a naopak pozitivní přitahují pozitivní události, ale experiment prokazující, že tento přenos skutečně funguje, nám může otvírat dveře do zcela nového světa a přístupu k němu.

Strach z terorismu, válek, naštvanost na někoho... to vše může celou věc jen posilovat. Totiž naše myšlenky mohou přímo ovlivňovat kolektivní morfogenické pole lidstva. Tedy i myšlenky jiných lidí. Ale i samotné změny DNA. Víc lidí může propadat agresi nebo negaci a vliv může být až metafyzický - uvědomění, že vše kolem nás je námi vytvořená iluze světa (kde částice tancují podle našeho přání, aby nám vyjevily různé typy scén).

Byly podobně provedeny výzkumy se skupinou lidí koncentrujících se na pozitivní působení na určitou geografickou oblast/město pravidelně po dobu několika měsíců. Tyto studie ukázaly, že statisticky výrazně v dané oblasti klesla kriminalita.


.
.
.
.
.
.
..

Poselství - Drazí, nezoufejte !

8. prosince 2015 v 15:27 Zprávy od andělů

Drazí, nezoufejte!

Mnozí z vás propadají beznaději, když vidí, co se kolem nich a ve světě děje.
Někteří procházejí zdravotními problémy a ptají se, co dělají špatně. Jiní nechápou, jak je možné, že se odehrává tolik krutosti ve světě.
Jak je možné, že se právě teď válčí, když jste překročili milník 2012?
Propadáte zoufalství, chcete se vším praštit a dát od toho ruce pryč. Někteří z vás jsou třeba jen trochu mimo rovnováhu a přesto ztrácejí schopnost léčit a channelovat.
Přestáváte věřit, padáte na kolena a pláčete.

Drazí, já vím, čím procházíte, protože od vás nejsem oddělen.
Jsem stále s vámi, jsem vaší součástí v každém okamžiku vašich životů.

Pokud jste nemocní, přestože následujete svou intuici a posloucháte své tělo, pak nic neděláte špatně. Jednoduše procházíte rekalibrací.
Nepřestávejte věřit.
Místo slz a zoufání řekněte jednoduše: "Díky Bože za to, čím procházím, protože vím, že to je součást tohoto procesu."

Pokud se kolem vás dějí hrozné věci - a zejména pokud se nacházíte v oblastech, kde se právě teď válčí - nebojte se.

Když propadáte strachu a zoufalství, krmíte a podporujete tím druhou stranu.

Je to souboj skutečných mistrů z obou stran.
Šampionát, který bude opravdu velmi těžký a možná bude vypadat beznadějně, ale vy jej vyhrajete.

Věřte tomu. Nejste sami, jsme s vámi. Vyhrajete. Jen nepropadejte beznaději a zoufalství.

Nesoustřeďte se na krutost a praktiky druhé strany. Nevěnujte jim svou energii neustálým šířením a přemýšlením o jejich záměrech.

Stůjte pevně, věřte, nepolevujte. Zaměřujte se na svou sílu, své světlo.
Bojujte svou láskou, laskavostí a všemi novými nástroji. Čím silnější a odhodlanější budete, tím lépe (a rychleji) vše dopadne.

A když je vám zle a máte chuť to vzdát, vzpomeňte si na mne a prostě jen řekněte: "Díky Bože..."
Ptáte se, zda je to vážně nutné. "Bože, vážně to tak musí být?" A odpověď zní: ANO. Ale nezoufejte, jsme s vámi. Stále. Nezavírejte ty dveře mezi námi...


Kryon, L.C., 23.08.2014 Portland (volně přeložila Marie Kuchařová po poslechu nahrávky)


.
.
.
.


Mistr Saint-Germain: Na obzoru již existuje nový úsvit!!! Žádáme, abyste neochabovali v udržování vašeho vlastního Světla

6. prosince 2015 v 18:16 Zprávy od andělů


Mistr Saint-Germain - SPOLEČNĚ NYNÍ RÝSUJEME NEPŘEKROČITELNOU HRANICI
Poselství Mistra Saint-Germaina přijala Marlene Swetlishoff
20. listopadu až 11. prosince 2015

Milovaní lidé tohoto světa,

v tuto dobu existuje mnoho změn, které se dějí. I když se může zdát jakoby byl svět téměř převzat chaosem a jeho silami, vězte, že věci nejsou takové, jak vypadají, poněvadž na obzoru již existuje nový úsvit. Žádáme, abyste neochabovali v udržování vašeho vlastního Světla a v invokaci Světla pro svět, ve kterém žijete vy i všichni jeho obyvatelé. Jak víte, spolupracujeme s vámi energetickými způsoby, a tak společně nyní zaujměme pozici a narýsujme nepřekročitelnou hranici.


Při modlitbách a prosbách o pomoc si vizualizujte Zemi jak se koupe ve Fialovém Světle, fialovém Světle transmutace (proměny).
Udržujte tento obraz tak dlouho, jak jen jste schopni pokaždé při vašich modlitbách a prosbách.


Legie Světla, které se mnou spolupracují již prostoupily s touto energií atmosféru Země a obrovsky pomůže, když každý z vás po dobu vizualizace tuto (světelnou) energii ukotví do krystalické mřížky Země. Fialové Světlo tak začne působit zevnitř Země a ta bude vyzařovat toto Světlo ve stále vzrůstajících soustředných kruzích až dosáhne povrchu vaší planety a prostoupí atmosférou.


Já, St. Germain, budu Fialové Světlo vysílat a halit do něj celou planetu v každou celou hodinu vašeho časového pásma v 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 hodin každý den po tři týdny. Nechť si zvolíte jednou či vícekrát v těchto časech spojit se se mnou i s Legiemi Světla, které slouží této věci. Říše Nanebevzetých Mistrů se ke mně v tomto úsilí připojily a tak celý tým Nebes pracuje na proměně chaosu, který ukázal na Zemi svou tvář.


Spojte se s námi prosím, jako zakotvující dělníci Země, kteří se postavili za Zemi a všechny její obyvatele.
Společně odstraníme energie, které brání Zemi a lidstvu, aby zaujali právoplatné místo v Univerzu.


Na konci vašeho soustředění, ať už se s námi spojíte v jakýkoli čas,
přivolejte Světlo, lásku a energii Božské Matky, aby vstoupily do srdce každého člověka na planetě a zapálily v něm Božskou jiskru.


JÁ JSEM vděčen, že se této věci věnujete. Děkuji vám!
JÁ JSEM St. Germain2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
http://www.therainbowscribe.com/,

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
.
.
.
.
.
.

Pomáhejme si

6. prosince 2015 v 10:31 Videa

.
.
.
.
.

Afirmace na každý den

6. prosince 2015 v 10:19 Videa.
.
.
.
.
..

J

1. prosince 2015 v 23:13 Citáty