Říjen 2015

Jak můžeme vytvořit nový svět

29. října 2015 v 22:39 Články


Jsme jeden tým, VŠICHNI!

Dokud žijeme ve světě protikladů, budou nás tyto protiklady
neustále napadat a hrát si s námi.
Čím větší síla je ale v našem srdci, čím více lásky a vděčnosti
pěstujeme v každé své buňce, tím více se začnou
negativní energie stahovat, rozplývat a přeměňovat na svůj opak.

Teprve tehdy, až přestaneme svým jednáním a myšlením
poskytovat úrodnou půdu pro tyto energie, odejdou…

Nezaměřujme se tedy na to, jak negativní energie odstranit,
tím se jen posílí.
Soustřeďme se na lásku, na dobro ve svém srdci.
Znovu a znovu, dokud z nás neodejde poslední zbytek nízké vibrace,
kterou do nás napumpoval okolní svět.

Každý v sobě neseme ten potenciál stvořit nový svět.
Sami to ale nezvládneme, buďme jeden tým…
vytvořme si ochranný štít z lásky, která nic negativního nepustí dovnitř.

Bez VÁS to nepůjde,

každý je vyvolený pro tento úkol,

pro tuto přeměnu.
Každý z vás je důležitý a nepostradatelný a jedinečný...© Alena da Silva/Jsem dítě Hvězd


Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz
.
.
.
.
.
..
.
.
.

Odpuštění

29. října 2015 v 21:21 Články
Duše seděly kolem kulatého stolu a vybíraly si příští úkoly. Jedna z nich, silná
a odvážná, vstala a ptala se:
- Tentokrát jdu na Zem naučit se odpouštět. Pomůžete mi s tím někdo?
Duše soucitně a snad i s jistým úlekem říkaly:
- To je jeden z nejtěžších úkolů… Někdy na to nestačí ani celý jeden život…
Budeš tolik trpět… Je nám tě líto… Ale můžeš to dokázat… Pomůžeme ti…

Jedna z duší prohlásila:
- Budu na Zemi vedle tebe a pomůžu ti. Budu tvým manželem a budeme
mít spoustu problémů. Většinou mojí vinou - a ty se budeš učit mi odpouštět.

Jiná duše si povzdechla:
- Tak já se stanu jedním z tvých rodičů. Zařídím ti těžké dětství,
pak se ti budu plést do života, bránit ti v různých věcech, a ty se budeš
učit mi odpouštět.

Třetí z duší řekla:
- Budu na Zemi jedním z tvých šéfů. Budu k tobě často nespravedlivá
a arogantní, aby ses mohla naučit prožít si pocit odpuštění…

Ještě několik dalších duší dalo najevo ochotu se s ní v různých momentech
v budoucnu setkat, aby jí umožnily pevně si vštípit schopnost odpouštět.
.. Nakonec si tedy každá z duší vzala svůj plánovaný úkol, probraly ještě
podrobně vzájemně propojený životní plán, v němž jedna druhou bude učit
a vést k osvojení nové schopnosti… Pak se vydaly ke ztělesnění na Zemi.

Je však už vrozenou zvláštností výuky duší, že narozením se jejich paměť
většinou všeho zbaví. Jen málo z nich se dovtípí, že náhody nejsou
tak docela náhody a že jakýkoli člověk se v našem životě objevuje
právě ve chvíli, kdy je nám třeba "lekce", kterou s sebou přináší...


Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Slovo tvoří

12. října 2015 v 23:06 Citáty


Květy Evy Lipinové

1. října 2015 v 15:35 Fotky a obrázkyAutor: paní Eva Lipinová
www.duhovaposelstvi.blog.cz