Srpen 2015

Splňte si své sny

29. srpna 2015 v 18:13 Články

Plňte si své sny - nyní.
Nečekejte až ... až budou peníze, až zhubnu,
až odrostou děti, až budu v důchodu ...
Dělejte si radost hned ...

Paulo Coelho - úryvek z knihy - Alchymista:

"Proč vlastně paseš ovce?"
"Protože rád chodím světem."

Stařec ukázal na prodavače pražené kukuřice, který stál v rohu náměstí
u svého červeného vozíku.
"Tamhleten si taky jako dítě přál chodit světem.
Pak si ale raději pořídil tenhle vozík s praženou kukuřicí a teď celé roky šetří.
Až bude starý, stráví měsíc v Africe.

Nepochopil, že
člověk má vždycky podmínky k tomu, aby udělal to, o čem sní."
"Měl se raději stát pastýřem," uvažoval nahlas chlapec.


Úryvek z knihy: Alchymista
Autor: Paulo Coelho
.
.
.
.
.
.
.
.

Andělé radí - jak zpomalit čas

27. srpna 2015 v 10:52 Zprávy od andělů
Drazí moji,
já, archanděl Uriel,
vám posílám návod jak zpomalit čas vašeho pozemského života.

Planeta Země prochází velkým vývojovým skokem,
který způsobuje zrychlení vašeho pozemského času.
Toto zrychlení je pro lidi zdrojem nepříjemných pocitů.
Lidé mají pocit, že nic nestíhají, že život ubíhá příliš rychle
a oni nemají čas užívat si krás života.

Lidé budou mít pocit, že čas ubíhá stále rychleji a to se může
stát zdrojem depresivních nálad.

Vy, lidé, však máte možnost vaše vnímání času změnit.

Je to velmi jednoduché: požádejte mne, archanděla Uriela,
abych změnil vaše vnímání času tak,
aby to bylo pro vaše nejvyšší dobro. To je vše.

Já vám, na základě vaší žádosti, pomohu.
Budete se cítit mnohem svobodnější a volnější.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.
.

Další články:
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Volání bytostí Světla

25. srpna 2015 v 13:25 Zprávy od andělůMy, světelné bytosti, voláme vás, příslušníci lidské rasy: probuďte se.
Jsme vaši pomocníci.
Jsme, spolu s vašimi anděly, vaši průvodci a ochránci.
Prosíme vás, abyste se na nás obraceli se svými problémy a starostmi.

Jsme zde proto, abychom vám ulevili ve vašich těžkostech.
Prohlédněte závoj iluzí hmoty a omezenosti hmotou.

Nejste omezeni ničím. Můžete všechno, čemu věříte.

Věřte tomu, že můžete být svobodní a svobodnými se stanete.
Věřte tomu, že jste otroky peněz a stanete se otroky peněz....

Volejte co nejčastěji anděly a nás, bytosti Světla a my přijdeme okamžitě
a rozpustíme temnotu ve vaší blízkosti.

Planeta Země nás zavolala, abychom jí pomohly,
ale my můžeme zachránit i vás, lidi na planetě Zemi - jenom musíme počkat,
až nás také zavoláte.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz
včetně celé této poznámky.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Číslo domu

20. srpna 2015 v 13:22 Numerologie - číselné kódy

Číslo domu = číslo popisné - působí velmi výrazně na celý dům i jeho obyvatele.
Ovlivňuje vztahy v domě, vztahy se sousedy i práci obyvatel domu.

Domu je přiřazeno číslo, dům ho přijme a celý dům začne vibrovat v duchu daného čísla.
Tyto vibrace se přenášejí na obyvatele, jejich vztahy i práci.

Vibrace domu ovlivňují velmi výrazně každého obyvatele i každého návštěvníka domu.
Každý, kdo do domu vstoupí, je vystaven působení těchto vibrací.
Čím déle se zdržuje v tomto domě, tím je působení silnější.

Já mohu zjistit, jaké vibrace vysílá popisné číslo Vašeho domu a jak na Vás působí.

Pokud zjistím špatné nebo škodlivé vibrace, mohu tyto vibrace popisného čísla
upravit tak, aby vám prospívaly a aby vám přinášely užitek.

Číslo domu, kde bydlíte nebo pracujete, je vám dáno vaším vyšším vedením tak,
aby odpovídalo vašemu učebnímu plánu. Tím, že změníme působní tohoto čísla,
změníme i váš život tak, aby stále probíhal podle vašeho učebního plánu,
ale aby byl šťastnější a spokojenější.

Změnu vibrací čísel můžeme provádět jen a pouze se svolením Stvořitele
a to tak, aby změny byly prospěšné pro všechny zúčastněné.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IČO, DIČ

20. srpna 2015 v 13:08 Numerologie - číselné kódy

IČO přináší velmi výraznou energii, která ovlivňuje celé podníkání
od začátku až do konce.

Tato vibrace velkou měrou určuje, jak bude podnikatel nebo podnik úspěšný.
Určuje, jak bude podnikání prospěšné pro podnikatele.

IČO je firmě nebo podnikateli přiděleno a okamžitě začíná vibrovat
a ovlivňovat všechny oblasti podnikání, kde se IČO používá.

DIČ působí podobně jako IČO - ovlivňuje všechny oblasti, kde je napsáno.

IČO a DIČ mohou velmi výrazně pomoci nebo uškodit podnikání.
Jejich vibrace je možné upravit tak, aby pomáhaly podnikání..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Číslo bankovního účtu

20. srpna 2015 v 12:48 Numerologie - číselné kódy

Číslo bankovního účtu ovlivňuje stav konta - má vliv
na přelévání peněz na účet a z účtu.

Ovlivňuje záležitosti, ve kterých se uvádí číslo účtu.

Pokud vystavujete faktury a na fakturu napíšete číslo Vašeho účtu,
tak toto číslo vysílá vibrace do Vašich účetních záležitostí a tam pomáhá nebo škodí.

Pokud uvádíte č. účtu na svých webových stránkách nebo např.
na informačních letácích nebo v ceníku, tak umožňujete tomuto číslu,
aby vysílalo vibrace do vašich záležitostí, které souvisejí s placením
za Vaše služby nebo zboží.

Když vy platíte ze svého účtu, tak číslo ovlivňuje záležitosti, za které platíte
a může ovlivnit to, abyste za své peníze dostali to, co očekáváte.

Číslo bankovního účtu ovlivňuje tok vašich financí.
Pokud číslo účtu nepracuje pro váš prospěch,
můžeme upravit jeho vibrace tak, aby vám pomáhaly..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Číslo telefonu

20. srpna 2015 v 12:15 Numerologie - číselné kódy
Vaše telefonní číslo vysílá vibrace, které ovlivňují váš život,
vztahy nebo práci.
Čím více používáte telefon, tím více je telefonním číslem ovlivňován váš život.

Telefonní číslo je vibrace, která se vznáší kolem telefonního přístroje
a aktivuje se jeho vytáčením.
Jakmile vám někdo zavolá, tak telefon. číslo vyšle vibrace a začne
ovlivňovat záležitosti, které v telefonu řešíte.

Pokud zjistím, že Vám Vaše číslo škodí, mohu špatné vibrace napravit
a zajistit, aby vám telefon. číslo pomáhalo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

SPZ vozidla

18. srpna 2015 v 15:37 Numerologie - číselné kódy
Státní poznávací značka vozidla

SPZ obklopuje vozidlo vibracemi, které ovlivňují všechny záležitosti spojené
s provozem vozidla.

SPZ ovlivňuje - jak je auto bezpečné.
Na bezpečnost vozidla má vliv mnoho věcí.
SPZ ovlivňuje bezpečnost vozidla z 20% !

Ovlivňuje - jak dobře dojede auto k cíli … klientka, která měla SPZ, která výborně
pomáhala dojet k cíli mi popisovala situaci - měla jsem naplánovanou trasu,
kudy pojedu, ale "nějak" se mi stalo, že jsem zapomněla včas odbočit z dálnice.
Musela jsem tedy odbočit na dalším exitu .. a zjistila jsem, že to byla mnohem lepší
a rychlejší cesta než ta, kterou jsem si naplánovala původně.

Ovlivňuje - jak bude auto spolehlivé .

Pokud SPZ vozidla vysílá nevhodné vibrace,
je možné je upravit tak, aby vozidlo lépe sloužilo.
.........................

Informace o číselných kódech a jejich úpravách mi byly předány
mými duchovními průvodci a učiteli.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Průkazy, doklady

18. srpna 2015 v 15:15 Numerologie - číselné kódy
Občanský průkaz, pas, řidičský průkaz a další

Čísla průkazů ovlivňují všechny záležitosti, kde se průkazem prokazujeme.
Číslo začne působit v okamžiku, kdy průkaz použijeme nebo napíšeme jeho číslo
do důležitých dokumentů, žádostí apod.
Číslo průkazu vibruje a vyvolává situace podle svých vibrací.

Např.:
Vibrace průkazu může pomoci při hledání průkazu, pokud se nám ztratí nebo je odcizen.
Může dokonce zabránit ztrátě nebo odcizení.
Může příznivě ovlivňovat osoby, které vyřizují záležitosti s našimi průkazy
a my můžeme získat jakousi "protekci" u těchto osob.
Díky správným vibracím může být naše záležitost kladně vyřízena.

Vibrace číselných kódů na průkazech mohu upravit tak, aby pomáhaly..
.
.
.
.
.
.

Rodné číslo

18. srpna 2015 v 14:53 Numerologie - číselné kódy
Rodné číslo provází každého už od narození.
Má velký vliv na všechny záležitosti člověka, které se vyřizují podle rodného čísla.
Je to vyřizování různých záležitostí na úřadech, soudní jednání,
přijímací řízení na školy, přijímání do pracovního procesu, posuzování žádostí atd.

Rodné číslo má vliv i na záležitosti, které souvisejí se zdravotnictvím všude tam,
kde se uvádí rodné číslo - návštěva lékaře, odborná vyšetření, hospitalizace
v nemocnici atd.

Při narození je každému člověku přiděleno rodné číslo, které začne ovlivňovat
všechny záležitosti, ve kterých je uváděno.

Mohu zjistit, jakou kvalitu mají vibrace vašeho rodného čísla a zda vám pomáhají
nebo škodí.
V případě, že rodné číslo vám nepomáhá, mohu upravit jeho vibrace tak,
aby se stalo vaším pomocníkem a usnadňovalo vám život.

Ovlivňování kódů života je proces,
který musí být schválen vyšším vedením klienta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

Kódy vašeho života

18. srpna 2015 v 14:42 Numerologie - číselné kódy
Kolem nás je velmi mnoho energií, které nás ovlivňují.
Mnohé tyto energie jsou skryté v tajných kódech,
které na nás působí a ovlivňují naše životy.

Já jsem dostala povolení některé tyto kódy rozklíčovat
a změnit jejich působení na životy lidí.

Některé kódy jsou škodlivé a působí lidem problémy.
Je možné je ovlivnit tak, aby člověku pomáhaly.

Mluvíme zde o číselných kódech, které provázejí člověka po mnoho let,
některé dokonce celý život.
Je to např. rodné číslo, telefonní číslo, číslo bankovního účtu,
SPZ vozidla a další.

Ovlivňování těchto kódů života je proces,
který musí být schválen vyšším vedením klienta.

Pročišťování kódů slouží k tomu, aby se člověku žilo lépe.

.....................

Informace o číselných kódech a jejich úpravách mi byly předány mými duchovními průvodci a učiteli.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.


.
.

Inspirativní myšlenky Petra Chobota

3. srpna 2015 v 1:16 Články

Jen několik inspirativních myšlenek, které mohou posílit touhu po naší vnitřní změně.

Až síla lásky nahradí lásku k síle, člověk bude mít nové jméno: Bůh.

Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe.

Bůh má nekonečně mnoho dětí, ale jméno jeho nejmilovanějšího dítěte je Mír.

Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ. Snaž se svět milovat. Hleď, svět je změněn - změněn navždy.

Ne, není možné, aby jakýkoliv vnitřní pláč zůstal nevyslyšen.

Někdy musím být tichý, protože je to jediný způsob, jak vědět o trochu více, jak myslet o trochu moudřeji, jak se stát o trochu dokonalejším, jak si činit nárok na Boha o trochu dřív.

Strach je opravdový nepřítel.Co dělá? Kupuje nám rakev dlouho před tím, než máme umřít.

Dal jsi své mysli svobodu. Proto ti tvá mysl působí starost o budoucnost. Proč nedáš svobodu svému srdci? Tvé srdce tě na budoucnost zcela jistě připraví.
Zdroj: Facebook: Petr Chobot - biolog, terapeut