Červen 2015

Ozvěna

22. června 2015 v 1:16 Články
Chlapec se procházel v horách se svým otcem.
Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel : "Aaaaaa!"
Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval : "Aaaaaa !"
Ze zvědavosti se zeptal: " Kdo jsi?" A dostal odpověď : "Kdo jsi?"
Pak zakřičel: "Já Tě slyším! Kdo ale jsi?" A hlas odpověděl: "Já Tě slyším! Kdo ale jsi?"
Rozzlobený chlapec znovu zakřičel : "Hlupáku!" A dostal odpověď : "Hlupáku!"
Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se : "Tati , co se děje ?"
Otec se usmál a řekl: "Synu můj, teď pozorně poslouchej ."
A pak muž zakřičel : "Ty jsi nejlepší!" Hlas odpověděl: "Ty jsi nejlepší!"
Dítě bylo překvapené a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil : "Lidé to nazývají ozvěna,
ale ve skutečnosti je to ŽIVOT.

Život - jako ozvěna, Ti vrací to, co Ty řekneš, nebo uděláš.

Život není nic jiného než odraz našich činů.
Pokud si Ty přeješ více Lásky na světě, musíš vytvořit více Lásky v Tvém Srdci.
Pokud chceš, aby Tě lidé respektovali, musíš Ty respektovat je. Toto je princip,
který je třeba vložit do všeho v životě.

Život Ti vrací to, co si dal Ty jemu."
Náš život - to je zrcadlo nás samotných... ¦

Autor: neznámý
O muži s párkem

8. června 2015 v 15:10 Články
Jistý muž si koupil v bufetu párky a odnesl si je ke stolku. Jak si je na něj kladl, uvědomil si, že si chtěl koupit ještě něco k pití. Vrátil se tedy pro nápoj. Jak jde zpět ke stolku, vidí, že u něj sedí inteligentně vyhlížející a dobře oblečený bradatý pán a konzumuje jeho párky. Muž přišel ke stolku, nic neřekl, sedl si, vzal si druhý, zbylý párek a začal jíst. Bradáč se na něj chvíli díval, ale ani on nic neřekl a tak spolu mlčky jedli.

Když bradatý pán dojedl, odešel. Muž dojedl svůj párek, dopil sklenku, vstal a mimovolně se podíval na vedlejší stůl a co nevidí? Byly na něm jeho vlastní, nedotknuté párky…

Poučení:
Když jsme přesvědčeni o tom, že někomu projevujeme milosrdenství a laskavost, může to být někdy úplně jinak. Ta laskavost a to milosrdenství může být prokazováno naopak nám samotným

Zdroj: http://www.laska-vztahy-duse.cz