Srpen 2014

Rok 2014

28. srpna 2014 v 1:31 Články

ROK 2014 - STRUČNĚ A JASNĚ

PSALI JSME O PRAVDĚ, VZTAZÍCH, TRANSFORMACI A LÁSCE. PAK NÁM JEDENA HODNÁ PANÍ PŘEPOSLALA EMAIL, KTERÝ VELMI STRUČNĚ, KRÁSNĚ, JASNĚ A PRAVDIVĚ VYSTIHUJE TO CO SE V ROCE 2014 DĚJE. JELIKOŽ SE S TÍMTO SHODUJEME, UMÍSTILI JSME ZDE TENTO TEXT:

O co půjde v roce 2014 ?
Je rok PRAVDY.

To co bylo skryto, ať už úmyslně nebo z neschopnosti či nedostatku odvahy pravdivě vidět, bude odkryto. Bude to lehké/lehčí pro ty, kteří už dříve toužili žít a mluvit pravdivě. Bude to bolestné pro ty, kteří něco skrývají nebo se sami před něčím, před sebou schovávají.

Je rok TĚLA.
Kdo doopravdy chce, může se uzdravit, může přepnout na vyšší frekvenci.Kdo nechce (ač třeba říká, že by chtěl), může se potýkat i s vážnými chorobami. Jestli chceme doopravdy, nebo to jen sami sobě nalháváme, poznáme podle toho, co děláme. Je tedy třeba všímat si rozporů mezi slovy a činy. Vzhledem k tomu, že je rok pravdy, půjde nám snáz tyto rozpory uvidět.

Je rok SMRTI.
Má v nás i kolem nás zemřít vše nepotřebné - myšlenky, postoje, struktury, nýávyky, vztahy, které svazují či způsobují stagnaci... Máme doslova zemřít, abychom se znovu narodili. Žádná velká změna se neodehraje jen tak, vždy bude třeba něco pustit, aby mohlo něco nového přijít. Vždy je něco za něco. Bude to v tomto pořadí: nejdřív pustit, jít do té nejistoty, že už nic třeba nepřijde. Pak teprve může něco přijít. Mnoho lidí to nezvládne a zemřou fyzicky. Bude hodně smrtí. To není strašné, smrt je vždycky volba.

Je rok LÁSKY.
Láska není zamilovanost, není to chodit s někým, nastěhovat se k němu nebo nastěhovat si ho domů. Jde o lásku dvou svobodných bytostí, lásku, která nesvazuje. Jde o přijetí druhého se vším, co k němu patří. O to být přijat se vším, co ke mně patří. Jde o to nemuset být jiný, než jsem, abych mohl být milován. Jde o lásku k nedokonalému. Lásku bez nároku, co ten druhý musí nebo co já musím. Nejde o to řešit si prostřednictvím druhého své problémy. Nezaplňovat si druhým člověkem sváprázdná místa. Neučinit druhého smyslem a náplní svého života. Je rok pravdy, každá faleš se nakonec ukáže a přinese bolest, zároveň ale oči&s caro n;tění.

Je rok SPOLEČENSTVÍ.
Lidé se budou sdružovat a sdílet své životy. Každý bude každému učitelem a zrcadlem. Všechno své vědění máme předávat dál, proto ho máme, abychom ho předávali. Nic si nemáme nechat pro sebe. Jeden druhému budou lidé pomáhat, ale svoboda bude zachovaná.

Jestli jste něco z toho četli neradi, pak je to vaše nejdůležitější téma a máte se jím nejvíc zabývat.


Zdroj: http://www.dobresdeleni.estranky.cz
S Petrem Chobotem - o všem - díl 1.

27. srpna 2014 v 13:26 Videa
Petr Chobot:

Spojené léčivé síly - byly vytvořeny jako protipól destruktivních snah a tendencí
na planetě Zemi.
Nejde o žádnou organizaci, ale o spontánní dálkové spojení řady různých jedinců na úrovni energie mysli.

Pokud lidé myslí v tutéž chvíli na tutéž věc, automaticky se propojují do vyššího celku,
který získává obrovskou výkonnou moc v duchovní i fyzické realitě.

.
.
.
.
.
.

A

9. srpna 2014 v 0:33 CitátyPomoc pro duši

8. srpna 2014 v 23:23
Pojem "duše" je velmi neurčitý a každý z nás ho vnímá trochu jinak.
Já považuji duši za bytost, která sídlí v živém těle.
Je nedílnou součástí člověka a také jeho hlavní podstatou.

Duše je bytost, která přichází z "duchovního světa",
vtělí se do našeho fyzického těla proto,
aby poznala život v materiálním světě.

Jakmile tělo umírá, duše je opouští a po čase se spojí s jiným lidským
tělem a prožívá jiný život. Tento proces nazýváme reinkarnací.

Duše je pro nás neviditelná. Vysvětlení je jednoduché, náš zrak není tak dokonalý,
aby dokázal duši vidět.
Sice ji nevidíme, ale to neznamená, že bychom s ní nemohli komunikovat,
právě naopak, je třeba, abychom se naučili hovořit se svou duší.

V každém dalším životě si duše zachovává svou paměť. Člověk si minulé životy
své duše nepamatuje, aby nebyl ve svém novém životě rušen minulými zážitky,
ale duše nezapomíná. Velice dobře si pamatuje svá minulá vtělení.
A zde mohou vznikat problémy, které ovlivňují život člověka.

Člověk má např. zdánlivě bezdůvodné strachy z určitých věcí nebo situací,
ale duše velice dobře ví, proč se bojí. Ona si pamatuje, že např. v minulém životě
zažila utonutí, proto se nyní bojí vody nebo si pamatuje, že v minulém životě
byla vojákem, který zahynul na rozkvetlé louce, proto nyní trpí alergií
na pyly - vlastně se bojí, aby se situace neopakovala.

Mnoho lidí má duši nemocnou a bolavou. Následkem toho se necítí dobře,
nejsou šťastní a často trpí různými nemocemi.

Duši pomáhám tak, že zjistím, co jí schází, čeho se bojí a energeticky
odstraním její problémy.
Při této práci s vaší duší spolupracuji a komunikuji, protože ona mi musí
dát svolení k tomu, abych jí pomohla. Při této práci je nezbytná spolupráce
také s vašimi anděly a vašimi průvodci, protože ti nejlépe znají vás a vaše potřeby.

Při veškerém čištění a nápravě energií udělám vždy to, co je pro dobro klienta.

Pomohu mu zbavit se potíží, které už nepotřebuje. O těchto věcech
nerozhoduji já, ale vyšší vedení klienta.
Z těchto "vyšších míst" dostávám svolení k tomu,
co mohu pro daného člověka udělat.

Mohu klientovi pomoci pochopit důvod jeho nesnází a bolestí a vysvětlit mu jeho lekci.

Žádná nemoc nebo úraz nejsou náhody. Vše má svůj důvod.
Čím dříve pochopíme, co nás má nemoc naučit, tím rychleji se můžeme uzdravit.

Naše uzdravení je v našich rukách.
Lékaři a léčitelé mohou pomoci, ale uzdravit se musí každý sám.
Uzdraví se ten, kdo má touhu být zdravý a je ochoten změnit své myšlení.


.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.

Pomoc pro tělo

8. srpna 2014 v 23:23
Čistím auru.
Aura je energetický obal našeho hmotného těla, je to naše neoddělitelná součást.
Většina obtíží vzniká právě v auře a postupně se dostává až do fyzického těla.
Když odstraníme energetické bloky z aury, tak se bolesti v těle vůbec nemusí
projevit.
Pokud tělo již onemocnělo, tak s vyčištěnou aurou má mnohem
větší šanci na zlepšení stavu.

S aurou souvisí i tzv. čakry, což jsou energetická centra v našem těle.
Pokud jsou čakry zablokované, nemohou dostatečně zásobovat energií
příslušné orgány v těle a tak se orgány oslabí.
Čistím čakry a odstraňuji blokující energie, které brání
jejich správnému fungování.

Naším tělem vedou také meridiány. Jsou to energetické dráhy, po kterých
je rozváděna energie v našem těle. Pokud je na některé této energetické
dráze překážka, energie nemůže správně proudit. Pro to, aby se tělo mohlo
uzdravit, je třeba vyčistit tyto energetické dráhy.

Odhalím a odstraním všechny škodlivé energie a harmonizuji celý energetický
systém člověka. Když je tělo energeticky vyčištěné, má mnohem větší šanci
být zdravé.

Pomohu vašemu tělu získat sílu k samoléčení, ale tato pomoc
nenahrazuje lékařskou péči.

Je třeba, aby každý člověk byl zodpovědný a našel si správného lékaře,
kterému důvěřuje a dodržoval doporučenou léčbu.

Mnoho nemocí vzniká proto, že má člověk bolavou a nemocnou duši
a tyto bolesti duše se projevují nemocí ve fyzickém těle.
Proto se věnuji i péči o duši.

Každá nemoc fyzického těla má svou příčinu i v duchovní oblasti.
Je třeba tuto příčinu najít a odstranit.
Tyto příčiny bývají často v našem podvědomí, to znamená,
že si nejsme vědomi problémů, které nás ničí.
Často to bývá sebetrestání. Člověk se na sebe zlobí, něco si nemůže odpustit
nebo si něco klade za vinu a podvědomě se trestá utrpením nebo nemocí.

Podobných příčin je velmi mnoho. Je třeba je najít a odstranit.
Pokud bychom to neudělali, mohlo by se stát, že bychom si vyléčili jednu nemoc,
ale duše by si našla jinou cestu k sebetrestání a objevila by se jiná nemoc
nebo jiná forma utrpení.

Při čištění duše je nezbytná spolupráce klienta.
Klient musí chtít pochopit podstatu svých potíží
a musí se snažit změnit své myšlení a jednání..
.
.
.

Čištění karmy

8. srpna 2014 v 23:23
Co je to karma.
Karma je řetěz příčin a následků.
Každý z nás si svou karmu vytváří sám svým jednáním i myšlením.
Co zaseju, to sklidím. To znamená, že když člověk kolem sebe šíří pohodu
a klid, tak se mu tyto energie vrací zpět.
Pokud šíří zlobu, vrací se mu zloba.

Karma je přírodní zákon.
Člověk si vytváří svou karmu v tomto životě, ale duše si přenáší
také karmu z minulých životů. To znamená, že každý musí prožít to,
co způsobil v minulém životě proto, aby pochopil následky svých činů.

Duše si své minulé životy pamatuje, ale člověk má k těmto vzpomínkám
uzavřený přístup, proto může cítit působení karmy jako nespravedlnost.
Já zjišťuji, co se má člověk naučit a proč, případně čím se provinil
a proč na něj karma působí.


Jak čistím karmu
V mnohých případech pomáhám zmírnit nebo dokonce zrušit působení karmy.
Tímto čištěním se klientům zjednoduší život a oni se přestanou setkávat
s problémy, které jim karma přinášela.

Takové čištění je velmi individuální.

Pokud klient karmu ještě potřebuje pro své učení a má upřímnou snahu,
může mu být zmírněna a tím se zmenší jeho problémy a žije se mu lehčeji.
V případě, že se klient už dostatečně poučil, pochopil a naučil se své lekce,
je mu povoleno karmu úplně zrušit.

O všech záležitostech, které se týkají karmy rozhoduje vyšší vedení klienta.

.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Čištění prostoru

8. srpna 2014 v 23:22

Co je to čištění prostoru:
Jedná se o odstraňování škodlivých energií a entit v bytech, domech, na pozemcích.

Proč je třeba obytné prostory čistit.
Protože negativní energie mohou ubližovat obyvatelům postiženého prostoru.
Po vyčištění se obyvatelům uleví a mnohé jejich problémy se rychle vyřeší.


Příklady negativních energií v obytných prostorách nebo na pozemcích:

- domem prochází negativní energie ze země nebo z vesmíru, které ohrožují zdraví obyvatel

- dům stojí na místě, kde se v minulosti staly zlé události - popravy, bitvy, požáry apod., po nich v prostoru zůstaly energie strachu, bolesti, nenávisti nebo zoufalství a i po staletích ovlivňují obyvatele domu

- v domě nebo bytě bydleli lidé, kteří zde prožívali své osobní tragédie, lidé odešli, ale jejich pocity zůstaly a působí na nové majitele

- i starožitné předměty a nábytek už ledacos vstřebaly - neštěstí, smutek, zoufalství - negativní energie zakonzervují a vysílají je neustále do svého okolí

- mnoho domů je prokletých, většinou se jedná o prokletí ze závisti nebo nesvárů mezi sousedy, některá prokletí jsou nová, jiná přetrvávají po několik generací

- v domech se zdržují duše zemřelých a obtěžují majitele


Jak se projevují negativní energie v domě.
Projevů je velmi mnoho. Uvedu pouze některé příklady.

- Citliví lidé cítí, že v jejich bytě něco není v pořádku

- Vnímaví lidé vidí nebo cítí "duchy"

- V některých místech domu je cítit chlad

- Malé děti se bojí a pláčou před usnutím nebo v některých místech domu - děti jsou vnímavější než dospělí

- Domácí mazlíčci, hlavně psi a kočky, vnímají to, co lidé nevidí, psi např. na "něco" vrčí nebo "něco" honí

- Pokud se z neznámého důvodu bojíte ve svém bytě, je to signál, že něco není v pořádku

- Jsou slyšet nevysvětlitelné zvuky

- Některé druhy škodlivých zón mohou způsobit i vážná onemocnění

- Prokletí cítit nejsou, ale způsobují např. zdravotní problémy, úrazy a finanční ztráty


Co způsobují negativní energie v domech, bytech, na pozemcích.

  • Zdravotní problémy, nemoci

  • Problémy ve vztazích

  • Finanční problémy

  • Nepříjemné pocity obyvatel

  • U komerčních objektů mohou negativní energie způsobovat problémy v podnikání, v obchodních vztazích apod.


Měření negativních energií.
Klient, který si není jistý, zda potřebuje vyčistit svou nemovitost, mne může požádat o kontrolu, zda jsou v jeho domě přítomny negativní energie.

Každá situace má své řešení. I dům, který je postaven na nevhodném místě a jsou v něm špatné energie, je možné vyčistit a vytvořit z něho šťastné místo k životu.
..
.
.
PZajímavý příklad čištění jednoho bytu:
Ř

KDO JSOU DUCHOVÉ

Jsem léčitelka a často také čistím domy a byty od různých negativních energií.
Chci se s Vámi podělit o jeden velmi zajímavý příběh.
Navštívila mě klientka, říkejme jí třeba Hanka, která má manžela a děti a všichni mají navzájem komplikované vztahy.

Už při naší první konzultaci jsem cítila, že není něco v pořádku s jejich bytem.
Časem si Hanka objednala čištění jejich bytu a já jsem se nestačila divit.

Příběh začal před 8000 lety, v době, kterou nazýváme neolit.
Tehdy byli v blízkosti Hančina dnešního bytu pohřbeni kmenoví šamani a jejich malá dcera.
Zemřeli násilnou smrtí. Je i jejich dceru usmrtil jiný šaman,
který s nimi zápasil o moc v kmeni .
Aby se pojistil, tak očaroval duše rodičů tak, aby ho nemohli ohrozit ze záhrobí
a uvěznil jejich duše v místě jejich pohřebiště.

Naštěstí jejich malou dceru nepovažoval za nebezpečnou, proto neměl důvod
ji také očarovat a to byla jediná naděje pro uvězněné duše rodičů.
Jenom svobodná duše jejich dcery je může vysvobodit.

A jak to souvisí s Hankou?
Hanka byla v minulém životě tou malou dcerou šamanů!

Nyní se nastěhovala - jako současná žena - do bytu, který byl v sousedství
hrobu jejich rodičů z minulého života.
A co se stalo dál?
Duše jejich šamanských rodičů se nastěhovaly k ní a její rodině do nového bytu
a tím začaly potíže.

Její neolitičtí rodiče sedí u ní v bytě a kritizují její rodinu.

Celá rodina vnímá tyto neviditelné spolubydlící na podvědomé úrovni - vnímají
jejich neustálou kritiku a to narušuje vztahy v rodině.
Neolitičtí rodiče kritizují současnou rodinu, protože nechápou současný život
a nechápou současné vztahy.

Považují Hanku a jejího manžela za příliš benevolentní k dětem,
považují za nehorázné, že děti jsou na své rodiče drzé a rodiče si to nechají líbit.

Kritizují vztah manželů, nechápou, jak to, že muž neloví a nestará se o chod domácnosti.
Nechápou, že žena nesedí u rodinného krbu a nečeká na návrat manžela domů.

Nelíbí se jim život rodiny, do které se nastěhovali, vše hodnotí, kritizují a ovlivňují
lidi v domácnosti tak, že na ně mluví a dávají jim za vinu velmi mnoho věcí.

Lidé v domácnosti je podvědomě slyší a mají nepříjemné pocity z jejich výčitek.
Neolitičtí rodiče je neumějí pochválit, protože jsou sami zoufalí a zmatení.
Cítí se zrazení, protože jejich dcera si jich nevšímá a oni nechápou, proč je ignoruje.
Tyto jejich pocity se také šíří v bytě a nepříznivě ovlivňují obyvatele bytu.

Duše pradávných rodičů jsem s úctou odvedla do Světla a vyčistila jsem byt od jejich špatných energií.

Rodina teď bude mít větší klid.

Možná se ptáte na pointu tohoto článku.
Důvodů, proč jsem ho napsala, je hned několik:

1. Je to fakt zajímavý příběh
2. Možná mnozí pochopíte, že v tomto světě není nic tak, jak to vypadá na první pohled.
3. Prosím Vás všechny, kdo odvádíte zbloudilé duše, abyste to dělali ohleduplně a s úctou.

A na závěr:
V mém světě vše končí šťastně … můžete si takový svět vytvořit také.

Každý z vás je tvůrce svého vlastního života.
Každý z vás je tvůrce svého vlastního světa.


autor: Simona Matějíčková.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

Minulé životy

8. srpna 2014 v 23:21
Co jsou minulé životy

Jsou to životy, které prožila duše před tím, než se stala součástí nynějšího fyzického těla.
Duše vstoupí do těla ještě před narozením, prožije s ním pozemský život a při smrti duše toto tělo opouští a vrací se "domů". Tento proces se mnohokrát opakuje.

Duše prožívá život v našem těle, protože se tím učí.

Po narození se každému dítěti pomalu uzavírají jeho vzpomínky na minulé životy, až se vytratí úplně z vědomé paměti a zůstávají uloženy hluboko v podvědomí.

K těmto vzpomínkám sice nemáme přístup, ale naše duše si vše pamatuje velmi dobře. A právě tyto vzpomínky v podvědomí často působí potíže v našem současném životě.

Jaké potíže nám působí podvědomé vzpomínky na minulé životy?
Jsou to různé strachy, problémy ve vztazích, zdravotní problémy, potíže s penězi, malé sebevědomí atd.

Zde je několik příkladů od mých klientů:

Jedna žena se šla 30.dubna dívat na "pálení čarodějnic" a pak mi vyprávěla, že jakmile se přiblížila k velkému ohni, zachvátila ji hrůza a velký strach, začala se potit, udělalo se jí špatně a musela odejít. - Probudila se v ní vzpomínka na minulý život, kdy byla upálena.

U klienta jsem našla minulý život, ve kterém byl bohatým člověkem. Cestoval kočárem se svou ženou a přepadli je lupiči, oloupili je a jeho ženu zabili. Tento muž se v tomto životě podvědomě bojí vydělat více peněz, aby nebyl bohatý, aby nepřišel o svou ženu.

Z minulých životů pramení velmi mnoho problémů, které mají lidé ve vztazích.
Např. mladá dívka měla komplikovaný vztah se svou matkou - hlavní příčinou byl minulý život, kdy matka zapříčinila smrt své dcery - dcera jí to nechtěla odpustit ani v tomto životě a zlobila se na svou matku ještě kvůli dalšímu minulému životu - tam byla její matka těhotná a její dcera se jí měla teprve narodit. Stalo se však, že těhotná žena byla zabita. Matka byla ze vznešené rodiny a její dcera se na ni dodnes zlobí, že se nechala zabít a ona se nemohla narodit do slavné a bohaté královské rodiny.

Mladá matka měla malou dcerku. Dcerka byla hezká a hodná, ale matka cítila velký problém - bylo jí velmi nepříjemné na dceru sahat, hladit ji a když ji chovala, necítila se dobře.
Tyto pocity měla z minulého života, kdy její současná malá dcera byla její matkou a byla velmi ošklivá a znetvořená.

Lidé mají i zdravotní problémy, které mají příčiny v minulých životech.
Jsou to velmi často bolesti různých částí těla. Bývají to místa, kde byli lidé v minulých životech bolestivě zraněni.
O potížích, které máme z minulých životů, by se daly napsat romány.Sliby a přísahy z minulých životů


Velkým problémem jsou různé sliby a přísahy, které jsme složili v minulých životech.

Často jsme slíbili a přísahali, že něco budeme nebo naopak nebudeme dělat - NAVŽDY
a právě to NAVŽDY je problém, protože jsme těmito sliby a přísahami vázáni i nyní.

Dnes už nechceme být chudí, ani nechceme žít v celibátu, ani nechceme nikomu sloužit - jak jsme kdysi přísahali, ale jsme stále svými sliby ovlivňováni.

Každému klientovi zjistím, jakými sliby a přísahami z minulých životů je vázán a pomohu mu je zrušit. Tímto aktem se člověk osvobodí od různých vnitřních bloků, které mu brání v přijímání hojnosti, lásky a prosperity.


Čištění energií z minulých životů.

Když se chce klient zbavit problému, je třeba najít minulý život, ve kterém problém vznikl a vyčistit všechny energie s tím spojené.
Do minulých životů nahlížím já, najdu příčinu a příslušné energie vyčistím.
Klientovi sdělím vše, co jsem zjistila, ale do vlastního zkoumání jeho minulých životů ho nezapojuji.
Velmi často se stane, že klient lépe pochopí sám sebe a své pocity, když mu odhalím jeho minulé životy, které ho ovlivňují.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . .

Numerologie

8. srpna 2014 v 23:21
Co je numerologie
Numerologie je věda, která pracuje s čísly.
Je to prastarý obor, kterým se zabývali učenci už před staletími.
Všichni jsme ovlivňováni silami, které jsou pro nás neviditelné, ale jsou přítomné.
Právě tyto síly dokážeme vyjádřit pomocí čísel.
V numerologii chápeme čísla jako magické symboly energií a vibrací, které na nás
působí.

Možnosti numerologie
Numerologie je velice široký obor, který skýtá mnoho možností.
Já se soustřeďuji na duši člověka.
Veškeré informace čerpám z data narození.
Odhaluji možnosti člověka, jeho nadání, potřeby a vnitřní prožívání.

Numerologický rozbor se může stát odrazovým můstkem každého,
kdo chce poznat sám sebe, chce se smířit sám se sebou
a chce na sobě pracovat proto,
aby mu bylo lépe a aby se cítil šťastný.

Díky numerologii pojmenuji to, co klient cítí a pomohu mu najít jeho slabá místa a
objevit jeho silné stránky.
Je možné zjistit, proč má klient problémy ve vztazích nebo proč je nespokojen v práci.

Děti
Numerologický rozbor se může stát významnou pomůckou pro rodiče, protože jim
odhalí nitro jejich dítěte.
Rodiče jsou často jiní, než jejich děti. Mají jiné prožívání a jiné vnímání svého okolí než
jejich děti a z toho mohou pramenit mnohé neshody. Díky rozboru data narození a
pochopení energií, které působí na dítě, mohou rodiče své dítě lépe pochopit.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

O mně

8. srpna 2014 v 23:15

Jmenuji se Simona Matějíčková.
Pracuji jako průvodkyně na cestě k duchovnímu poznání a k pochopení toho,
proč je člověk nemocný, proč má potíže v životě a pomáhám klientům
zjednat nápravu ve všech oblastech jejich života.

Pracuji s energiemi a s informacemi, které dostávám z Univerza.

Čištím byty, domy a pozemky od všech druhů negativních energií.

Pomáhám svým klientům pochopit události, které je v životě potkaly
a pomáhám jim najít klid v duši.
Odstaňujeme společně trápení, která se projevují na těle i na duši.

Když má člověk bolavou duši, tak se tato bolest dříve, či později,
projeví také jako bolest nebo nemoc těla.
Žádná nemoc není náhodná, ani samoúčelná.

Pomáhám klientům pochopit, proč jsou nemocní.
Společně pak odstraňujeme a čistíme negativní energie a traumatické zážitky
z tohoto nebo z minulých životů, které způsobily nemoc těla nebo bolest duše.

Studuji nové techniky práce s energií, ale také se vracím k těm starým, osvědčeným,
které jsem používala v minulých životech.
V tomto životě jsem navázala na to, co jsem dělala už mnohokrát v minulých životech.
Bývala jsem léčitelka, kořenářka, kartářka, vědma i čarodějka.
V mnoha minulých životech jsem pomáhala lidem a dělám to i nyní.
Zajímavé je to, že většina mých současných klientů jsou moji dávní klienti,
kteří mě vyhledávali už před staletími. Najdou mě neomylně i v tomto životě.

Často se mě lidé ptají, jak jsem se dostala k této práci. Jak? Prostě jsem ji chtěla dělat.
Mnoho let jsem studovala duchovní nauky, pak numerologii, vesmírné energie,
pomoc na dálku a plánovala jsem si, že až se všechno naučím,
tak budu pomáhat lidem profesionálně.
Pořád jsem studovala a studovala a stále jsem měla pocit, že toho neumím dost.
Zasáhla Prozřetelnost a poslala mi mou první klientku.
Já jsem ji přijala a začala jsem pracovat.

Stále studuji, získávám nové informace, vylepšuji svoje techniky
a snažím se, jak nejlépe dovedu, pomáhat svým klientům.

Pracuji v Hradci Králové.
S klienty pracuji osobně nebo přes Skype.


Tel.: +420 737 272 597
E- mail: duchovni-svet@seznam.cz

Když jste na správné cestě, vše se daří

Můj příběh:

Měla jsem svůj kosmetický salon a pracovala jsem v něm jako kosmetička
a zároveň jako léčitelka.
Byla jsem nadmíru spokojená.

Při své práci pracuji s anděly a s energetickými bytostmi a ty mě
upozorňovaly, že práci kosmetičky mi umožňují jenom pro moji radost a že brzy
se budu muset kosmetiky vzdát, protože je mě třeba jinde - mám se věnovat
energetické práci a kosmetiku, že mám přenechat jiným.

Často jsem se ptala: kdy to bude?
A vždy jsem dostala odpověď: velmi brzy.
No, jenomže u nich "velmi brzy" znamená zítra nebo taky za 5 let ...

V salonu mi bylo moc dobře, ale přece jenom už potřeboval velké opravy.
Rozhodla jsem se, že se přestěhuji jinam.
Začala jsem tedy velmi intenzivně hledat nový prostor.
Poptala jsem 30 budov ve městě! Oslovila jsem 8 realitních makléřů a světe div se,
nic jsem nenašla, tedy nic použitelného.
Byla jsem si jistá, že ten správný prostor někde je, ale evidentně ne pro mne.

Rozhodla jsem se tedy, že zůstanu tam, kde jsem, dokud to půjde a až to nepůjde,
tak to budu řešit.
A nešlo to už za tři týdny!
Majitel budovy, ve které jsem měla salon, začal s rozsáhlou rekonstrukcí a já byla bez salonu.
Situaci jsem musela vyřešit během velmi krátké doby.

Pochopila jsem, že nastala chvíle, kdy se musím rozhodnout.
Buďto budu pokračovat ve dvou profesích nebo se budu věnovat jenom energiím.

Rozhodla jsem se pro energie.
Pochopila jsem, že už přišel ten správný čas.
Moji andělé mě dlouho před touto situací ujišťovali, že se nemám bát,
že mi nový prostor pro práci přijde sám. A víte, že opravdu přišel sám?

Zavolal mi správce budovy, ve které jsem měla kosmetický salon a nabídl mi,
že mi ukáže volné prostory v téže budově. Prohlédla jsem si je a našla jsem krásnou
kancelář, která je naprosto dokonalá pro moji práci.

Všechno šlo velmi rychle a velmi snadno, protože to byl správný krok.
Opustila jsem krásnou práci proto, abych našla práci ještě krásnější a ještě užitečnější.

Simona Matějíčková

Moje nová kancelář:

.

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jak probíhá konzultace

8. srpna 2014 v 22:55
Konzultace probíhá formou rozhovoru.
Klient mi pouze sdělí své potíže, svá přání a své pocity.
Konzultace je příjemná forma relaxace a rozhovoru, při kterém
se klient uvolní a klade otázky, které ho zajímají.

S klientem konzultuji veškeré kroky, které dělám.
Pokud např. čistím auru a odstraňuji negativní energie,
klient je vždy předem informován o léčebném postupu.
Nedělám nic, o čem bych rozhodla já sama bez vědomí klienta.

Osobní konzultace probíhá v Hradci Králové, ul. Škroupova 441.

Další možnost konzultace - včetně energetického čištění probíhá přes Skype.
Tato dálková konzultace je stejně účinná jako při osobním setkání.

Na konzultaci je třeba se objednat telefonicky nebo mailem.

.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

.
.
.
.
.

.

Kontakt

8. srpna 2014 v 22:53
Mgr. Simona Matějíčková

tel.: +420 737 272 597
e-mail:
duchovni-svet@seznam.cz

Konzultace osobně nebo přes Skype.
(nebo přes Viber, WhatsApp, Messenger)

Škroupova 441, Hradec Králové
Česká republika.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.


II

5. srpna 2014 v 2:02 Citáty

Zdroj: Facebook - Pohlazení duše